Synagoge Lew Jom

sjoellewjomHet westen van Rotterdam was een populair woongebied bij de Joodse bevolking geworden. De afstand tot de sjoels op de Botersloot en de Boompjes was te groot, zeker wanneer men bedenkt dat men deze afstand op sjabbat 3 keer per dag moest lopen.
Op 4 maart 1928 werd de Wester-synagoge Lew Jom geopend in het pand op de Joost van Geelstraat 68.
Aanvankelijk waren er alleen diensten op Sjabbat, vanaf 1935 werden er ook diensten op werkdagen gehouden.
De diensten in deze sjoel werden voortgezet tot 1943 en de sjoel werd in ongeschonden staat heropend in mei 1945. De eerste naoorlogse synagogedienst in Rotterdam werd in deze synagoge gehouden.
De sjoel bleef in gebruik tot de opening van de synagoge aan het A B N Davidsplein, op 20 augustus 1954. In die 9 jaar tussen 1945 en 1954 vormde deze sjoel het hart van het Joodse religeuze leven in Rotterdam. Van de oorspronkelijke Joodse Rotterdammers had 13% de oorlog overleefd. Aan het hoofd van de Joods-Rotterdamse gemeente stond de enige religieuze functionaris die de oorlog had overleefd, opperrabbijn Lou Vorst.

bron:
jizkor,
nik.nl,
Stoutenbeek, Jan en Paul Vigeveno, Joods Nederland, Een cultuurhistorische gids (Amsterdam 1989) pag 156

Illustratie:
Lew Jom (bron: Jizkor, Bosch & Keuning, 1978)

Laatst bijgewerkt:
19 mei 2015