Israël

Oorspronkelijk kwamen de Joden uit het gebied waar nu Israël ligt. De grootste stad daar was Jeruzalem en daar stond de belangrijkste tempel, die in 586 voor Christus verwoest werd. Na de verwoesting van deze tempel trokken er veel Joden weg, maar er bleven ook nog Joden in dit gebied wonen. Een groot aantal Joden trok later weg (na 135 na Chr.), toen een grote Joodse opstand door de Romein Julius Severus werd neergeslagen.

Het gebied waar Israël ligt, op de verbinding tussen Europa, Azië en Afrika, is altijd een gebied geweest waar de macht dan bij de een, dan bij de ander lag. Machthebbers volgden elkaar in rap tempo op. Hoe dat ging, vanaf ca. 3500 jaar geleden, is in deze animatie te zien (gebruik “play”).

laatst bijgewerkt: 
3 september 2019