Leonardus (Leon) Davids

Leonardus Davids werd geboren te Rotterdam op 23 oktober 1771 . Zijn vader was al geneesheer en hij was afstammeling van Elias Davids, die de eerste steen van de synagoge aan de Boompjes had gelegd. Davids kwam uit een vooraanstaande Joods-Rotterdamse familie.

Leonardus studeerde in Leiden af in 1793 en was toen doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich in Rotterdam en bleef daar werken tot zijn dood.
In 1800 deed Eduard Jenner de uitvinding van een vaccin tegen pokken en Davids vertrok op eigen kosten naar Parijs. Hij wilde daar, bij de op dat moment zich daar bevindende geneesheer Woodville, inlichtingen opdoen omtrent het gebruik van het vaccin.
Hij was niet tevreden met de informatie van Woodville, dus hij stelde zich in contact met Jenner zelf en leerde om het vaccin toe te passen. Hij gaf aan velen de vereiste koepokstof enmaakte hen tevens met al de bijzonderheden van het vaccin bekend.
Hij kreeg niet veel medewerking van het landsbestuur, maar hij ging door met het vaccineren en na een aantal proeven richtte hij in Rotterdam een Vereniging van Geneesheren op waarmee hij de koepokinentingen in het hele land wilde verzorgen.
De vereniging deed haar eerste verslag in 1807 waarbij Dr. Davids de vergadering opende met een redevoering, waarin hij pleitte voor het nut van vaccineren.

Het werk van Davids bleef niet onopgemerkt. Napoleon schonk hem een gouden erepenning tot een blijk van zijn tevredenheid, Koning Willem I benoemde hem in 1817 tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
De Koninklijke Jenner Maatschappij te Londen benoemde hem tot erelid en al eerder werd hij door de Société Académique des Sciences te Parijs tot corresponderend lid benoemd.
In 1807 vertaalde Davids het werk van Jenner over het vaccin.
Naast dit werk was Davids ook op maatschappelijk terrein actief. Hij was actief om de arme Joden zich ook te laten ontwikkelen en was voorzitter van de Vereniging tot Verbetering van het Israëlitisch onderwijs.
Hij overleed te Rotterdam op 7 maart 1820, 49 jaar oud. In Rotterdam-West is een straat naar hem vernoemd.

bron:
www.inghist.nl,
Jizkor.

laatst bijgewerkt:
6 september 2019