75 jaar synagoge Dordrecht – Bij het 75-jarig bestaan

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

Bij het 75-jarig bestaan van Dordrecht’s synagoge
Allerlei functies heb ik bekleed. Aan vele ervan heb ik aangename herinneringen. Maar de prettigste zijn wel die, die spreken van den tijd, dien ik voorzitter ben geweest van de Joodse Gemeente te Dordrecht. Ik herinner mij nog levendig, dat ik, nauwelijks lid van den kerkeraad, tot het voorzitterschap werd geroepen. Ik heb mij – ik meen acht jaren lang – in het bekleden van die functie verheugd.

Albert van Raalte
Albert van Raalte (Leeuwarden, 17 augustus 1871 – Amsterdam, 30 november 1938) was in 1901 gehuwd met Sophia Johanna Rozina Louise Elias (1880-1936) en had met haar twee zoons en een dochter. Albert was zionist en voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond. Van beroep was hij chemicus. In Dordrecht was hij directeur van de Keuringsdienst van Waren.
Verder was Albert redacteur van de Joodsche Wachter en de Joodsche Middenstander en publicist.

Gesteund – zo niet geleid – door mijn voortreffelijke vriend, Rabbijn Dasberg, heb ik genoten van de, ook bij meningsverschillen aan den dag gekomen, eendracht van de bestuurders der gemeente, van de eenswillendheid van de kerkeraadsleden, van de opofferingsgezindheid van de gemeenteleden. Ik hoop een goed voorzitter te zijn geweest; maar ik weet, dat Dordrecht een goede gemeente was en ik wensen haar, bij het jubileum van haar synagoge, dat zij dit tot in lengte van dagen zal blijven.

Dr. A. VAN RAALTE

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. III. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p013
Albert van Raalte, Joodsch Biografisch Woordenboek, https://joodsbw.nl/id/P-1038 (geraadpleegd 12 augustus 2022).

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. III. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p013

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
12 augustus 2022