Joodsch Volkshuis

hoek Hertestraat / Bolwerk voor de sloop eind jaren 50. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 29 oktober 1924 werd aan de Boompjes het Beth-Am (Joodsch Volkshuis) geopend. De ingang was aan de Hertestraat 5. Dit volkshuis was het verenigingslokaal voor twee Joodse jeugdverenigingen; “Zichron Jaacob” en “Kadimah”. Deze verenigingen hadden een zionistische grondslag en waren actieve organisaties in Rotterdam. Zo won Kadimah in 1926 de landelijke Ritmische Danscompetitie op de Joodse Landdag te Utrecht. Als organisatie voor jongeren werden er echter veel verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder sportactiviteiten.  Meer informatie over Beth-Am (met name foto’s) is van harte welkom.

Elisjewa Junowitch – Vleeschhouwer
De drijvende kracht achter Zichron Jaacob in Rotterdam was Elisjewa (Lies) Junowitch – Vleeschhouwer. Al in de jaren twintig zette zij zich voor deze organisatie in.
Lies Vleeschouwer was een bekend muziekpedagoge en die kwaliteit werd ingezet bij landelijke bijeenkomsten van de mizrachische beweging. Daarnaast trad ze op voor de radio. Lies maakte alijah (emigreerde) al voor de oorlog en ging in Jeruzalem wonen. Ze overleed in 1960.

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 2 september 1960, Elisjewa Junowitch – Vleeschhouwer
De Telegraaf, 30 oktober 1924, opening Joodsch Volkshuis
www.jodeninnederland.nl, lemma Junowitch-Vleeschhouwer, Elisjewa (geraadpleegd 19 mei 2015)
Algemeen Handelsblad, 29 juni 1906, Joodsche landdag

illustratie:
hoek Hertestraat / Bolwerk voor de sloop eind jaren 50. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

gepubliceerd:
4 maart 2016

Laatst bijgewerkt:
17 juli 2021