geschiedenis

De Nederlandse bevolking is een rijke schakering van veel verschillende bevolkingsgroepen. Op verschillende momenten kwamen deze groepen ons land binnen en bleven hier wonen. Men ging samen met de al aanwezige bevolking en de Nederlandse cultuur werd daardoor verrijkt.

De godsdienst vormde vaak een grond om naar dit gebied te vluchten. De Hugenoten kwamen zo naar ons land, maar ook de Joden. Of Nederland nu echt zo’n veilige plaats was voor andersdenkenden, of dat economische motieven meespeelden bij de acceptatie van de nieuwe bewoners (goede handelscontacten, kapitaal etc.), daarover lopen de meningen uiteen.

De Joodse bevolking kwam vooral in de 16e en 17e eeuw naar ons land. De Sefardiem (Spaans/Portugese Joden) ontvluchtten hun land vanwege de godsdienstvervolging (verplicht bekeren tot het christendom), de Asjkenazische (uit het oosten) Joden ontvluchtten eveneens vanwege godsdienstvervolging én de slechte economische omstandigheden waartoe men veroordeeld was.

In de Nederlanden vond men een nieuw thuis. Hoewel eerst nog een aantal beperkingen (men kon geen lid worden van een gilde en was daardoor uitgesloten van de meeste beroepen) vond er een wettelijke gelijkstelling én emancipatie van de Joodse bevolking plaats.

Een deel van de Sefardisch Joodse bevolking, vaak met goede en waardevolle economische relaties in Spanje en Portugal vond al snel een plaats binnen de sociale bovenlaag. Getto’s waarin de Joodse bevolking werd gescheiden van de niet-Joodse bestonden hier niet, hoewel een deel van de Joodse bevolking zeer arm was en met name zij zich in een deel van de stad rond de Helmersstraat en de Ammanstraat (waar nu De Doelen staat) concentreerde. Men zou dit een economisch getto kunnen noemen.

in de 19e eeuw werd de Joodse gemeenschap in Rotterdam 4 keer zo groot. Dit kwam door de economische ontwikkeling van de stad én door Oost Europese Joden, die op weg naar Amerika in Rotterdam bleven “hangen”, zoals Abraham Tuschinski.
De 2e Wereldoorlog is een duidelijke scheiding. Het wegvallen van een belangrijk deel van de bevolking had een grote invloed, de discriminatie gedurende de bezetting echoot lang door. Over deze geschiedenis gaat dit deel van de site.