synagoge Beth Jacob

baan1870De eerste locatie van de chewresjoel (verenigingsssynagoge) van Beth Jacob was op de Hang 25.
Men verhuisde in 1868 naar de Baan nummer 10. Op de Baan had men een nieuwe locatie met plek voor ca. 80 personen, in het adresboek van Rotterdam staat deze sjoel aangegeven als een Nederduits Israëlitische Kerk.
in 1873 wordt er in het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen melding gemaakt van een schenking door H. van Gelderen van een zilveren Jad (aanwijsstokje) voor deze vereniging.
Waarschijnlijk werd deze chewresjoel in 1892 opgeheven, toen de synagoge aan de Botersloot in gebruik genomen werd.

laatst bijgewerkt:
3 september 2019