R.I.T.O.

R.I.T.O. was een Rotterdamsche Israëlitische Toneelvereeniging die in 1928 werd opgericht. Veel is er niet bekend over, wel dat er voorstellingen werden gegeven en dat het secretariaat in 1930 op de Hugo de Grootstraat 4 gevestigd was, bij de familie Lezer. Een paar namen van deelnemers zijn bekend. In 1930, toen het tweejarig bestaan gevierd werd, werd in een van de zalen van Odeon een toneelstuk opgevoerd door de dames E. van Dijk, K. Walg en L. Rubens en de heren G. v.d. Wal, D. Hofstede en J. Hofstede. De regisseur was de heer H. Frank sr. D. Hofstede was de voorzitter van R.I.T.O.
De vereniging had meer tot doel dan alleen toneelvoorstellingen. In een van de krantenberichten wordt gesproken van het tegengaan van de assimilatie en in december 1930 hield de heer W. Rosenbaum in de bovenzaal van Tivoli voor R.I.T.O. een lezing over ‘Cultuur en Politiek’. Op 28 juni 1931 werd er wederom een propaganda-avond georganiseerd.
In 1932 gaf de vereniging ter gelegenheid van Poerim een bal, samen met de Joodsche Cultuurvereeniging I. L. Perez.
In maart 1933 verscheen het bericht dat een uitvoering niet  door ging, en dat is tevens het laatste bericht dat over deze toneelvereniging verscheen. Nadere informatie over deze vereniging wordt op prijs gesteld.

 

bron:
“R.I.T.O. (ROTT. ISRAËLIETISCH TOONEEL).”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 31-10-1930. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858641:mpeg21:a0105
“R.I.T.O.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-05-1930. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874415:mpeg21:a0083
“ROTTERD. ISRAËL. TOONEEL (R.I.T.O.)”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-08-1930. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858632:mpeg21:a0090
“R.I.T.O.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-12-1930. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858649:mpeg21:a0212
“Binnenland „RITO”.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-06-1931. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874706:mpeg21:a0081
“ROTTERD. ISRAËL. TOONEELVEREENIGING. JOODSCHE CULTUURVEREENIGING I. L. PEREZ.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-04-1932. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874746:mpeg21:a0168
“R.I.T.O.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 03-03-1933. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874819:mpeg21:a0140

laatst bijgewerkt:
12 september 2019