locatie emigranten logementen

De logementen in Rotterdam volgens het adresboekje uit 1892. Veel logementen hadden Duitse eigenaars. In 1893 opende het grote NASM-landverhuizershotel de poorten, wat met lede ogen werd aangezien. Later groeide de stroom landverhuizers nog sterker, de logementen konden hun (soms kwalijke) praktijken voortzetten. De logementen zijn aangebracht op de kaart van nu, na de locaties van voor het bombardement zoveel mogelijk ingepast te hebben in de huidige plattegrond van de stad.

bron:
gegevens logementen uit “Toen zij uit Rotterdam vertrokken” Uitgeverij Waanders, 1990.