Elim

In 1901 werd in Rotterdam opgericht de “Nederlandse Vereeniging tot zending onder Israël, genaamd Elim”. Dit in navolging op twee soortgelijke instellingen in Amsterdam, te weten de Zionskapel (1847) en de Schotse Zendingskerk (1856). Elim richtte zich in eerste instantie op de Rotterdamse Joden en later vooral op de Oost-Europese Joden die via Rotterdam hun weg naar de Nieuwe Wereld zochten.

Het doel was de Joden te bekeren tot het christendom. Het zendingswerk zal zeker gehoor hebben gevonden onder deze vluchtelingen. Na jarenlang vervolgd te zijn geweest om het geloof, en eindelijk de stap te kunnen nemen om een nieuwe toekomst op te bouwen in een nieuw land, was de stap naar het christendom voor sommigen wellicht een stap om zich ook in de toekomst in het nieuwe land te vrijwaren van discriminatie vanwege het geloof. Voor anderen was het een even sterke reden om wel vast te houden aan het Jodendom. Daarnaast bood Elim daadwerkelijke hulp aan de berooide Oost-Europese Joden die vaak niet meer bezaten dan de kleding die ze droegen.

elimElim was de Nederlandse evenknie van “The London Society for promoting Christianity among the Jews“. Deze organisatie, opgericht in 1808, was sinds 1844 actief in Rotterdam, onder leiding van Paulus Julius Bloch.
Drijvende kracht achter Elim was “iemand uit de eigen geledingen” en vriend van Bloch, te weten Joseph Zalman(n), een orthodox Joodse architect die over was gegaan tot het christendom na contact met de Engelse dominee Adler.
Deze zendingsdrang onder de Joden kwam voort uit de overtuiging dat God een plan had met het volk Israël en dit plan had te maken met de erkenning van Jesoehah (Jezus) als de Messias.
Al na drie jaar, in 1904, kon een vergroot Elim geopend worden door dominee Adler en 3 jaar later al een gebedshuis met studie- en verblijfsruimten. Het geld daarvoor kreeg Zalman bij elkaar doordat hij in 1902 een bedrijf opzette voor het draaien van sigaretten en dat in hetzelfde jaar omvormde tot een werkverschaffingsproject “Cordati”. De winst was voldoende voor het onderhouden van een aantal zendelingen, later werd het werk van Cordati uitgebreid met een drukkerij en een kartonnagefabriek. Het aantal mensen dat door Elim heenging was groot. In de eerste 6 jaar 143.864 met als topjaar 1911.

Elim bestaat nog steeds en opende in 2005 een nieuw onderkomen op de Tulpstraat 58 te Rotterdam, in 2015 verhuisde men naar nummer 11. De historische panden hebben moeten wijken voor nieuwbouw. De website van Elim is hier te vinden, maar uitgebreidere informatie staat hier.

bron:
www.elimrotterdam.nl,
stadsarchief rotterdam,
www.aanbidding.net
aanvullingen september 2016 met dank aan Sjoerd van Leeuwen

illustratie:
© joodserfgoedrotterdam.nl

laatst bijgewerkt:
8 september 2019