bioscoop Capitool

bioscoopcapitolBioscoop Capitol ging op 1 november 1931 open op de Nieuwe Binnenweg 326 als opvolger van de Wester Bioscoop. Deze bioscoop werd in 1919 geopend met 1400 zitplaatsen, toen de grootste bioscoop in Nederland. Het bedrijf heeft bestaan tot 1962 – toen sloot het. In 1962 had de bioscoop 1241 zitplaatsen. De architect van het theater was Jacob van Gelderen.

Opening
Het theater opende in 1911 onder de naam Weisbard-theater. Dit werd er geschreven in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van die week:
‘Donderdagavond 30 Nov. had de opening plaats van het Weisbard-theater aan den Nieuwe Binnenweg.
Het gebouw, dat uitmunt door sierlijkheid, de schoone decors, het schitterend licht, waarbij een uitgelezen programma, maakte op de genoodigden een onuitwischbaren indruk. Men staat verbaasd, dat in betrekkelijk korten tijd er zoo schoon gebouw vervaardigd kon zijn. De openingsrede, uitgesproken door den heer Engelen, stelde ons in korte trekken in kennis met den bouw van dit theater, waarin hij alleen, die op Amerikaansche wijze voor de spoedige voltooiing hadden zorg gedragen, innigen dank bracht namens de Directie. Met was voornamelijk een hulde aan den architect, den heer Jac. van Gelderen, alsmede aan de verschillende firma’s voor het schoone geheel, dat hier verrezen was. Ook de directie en de stad Rotterdam wenschte hij hiermede geluk. Alsnu ging men over tot het vertoonen van de Rotterdamsche Diergaarde in lichtbeelden, dat bewondering wekte bij het aanwezige publiek. Ook orkest en het optreden van verschillende artisten gaf blijk, dat de directeur zeer goed voor zijn taak berekend is’.

Inbraak
Veel sporen over dit theater zijn er niet. Er werden wel eens filmochtenden georganiseerd. Iets dat meer spectaculair was, was een inbraak op 1-2 september 1935. Vakkundig werd er ingesproken en uit de brandkast werd een bedrag van ƒ 5600,– gestolen, een kapitaal in die dagen. Een paar dagen later werden de daders al opgepakt, een 44-jarige kelner van het theater en een 22-jarig bloemist. Verder speurwerk wees echter uit dat zij het deel waren van een veel grotere bende.

Karl Weisbard
De eigenaar van de bioscoop was Awigdor Kiwe (Karl) Weisbard. Onder de directieleden wordt ook Sam den Hartogh vermeld.

Razzia
Op vrijdagavond 1 oktober 1943 vond er in Rotterdam een goed georganiseerde razzia plaats, in nauwe samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politiediensten. Deze razzia werd in dit theater gehouden op het moment dat er een drukbezochte film draaide. De Ordnungspolizei, met assistentie van Nederlandse politiemannen, drong om 22 uur de zaal binnen toen de film net was afgelopen. De uitgangen werden afgezet en het publiek kreeg de opdracht om op hun plaats te blijven zitten. Groepsgewijs werd het publiek naar de hal geroepen, iedereen werd gefouilleerd wat vele uren in beslag nam. Tegen 2 uur ’s nachts waren zo’n 100 men uit het publiek geselecteerd die in zes autobussen naar het hoofdbureau Haagsche Veer werden overgebracht.

 

bron:
cinemacontext.nl,
De banier, staatkundig gereformeerd dagblad, 28 dec 1935, de inbraak in het Capitool-theater
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 28 nov 1919, Weisbard-theater
J. L. van der Pauw, Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2006) 447 (razzia)

gepubliceerd:
29 februari 2016

Laatst aangepast:
5 april 2024