Kroningsfeest (Zandstraatbuurt)

kroningStraatarm was de Zandstraatbuurt. Een buurt van kindersterfte, criminaliteit, ziekten, prostitutie en sappelen om een bestaan. Maar wat wel het geval was: koningsgezind.
In 1898 werd Koningin Wilhelmina ingehuldigd en de Zandstraatbuurt zou dit weten. Het was niet alleen iets voor de Zandstraatbuurt, in het hele land vierde de Joodse Nederlanders de feesten geestdriftig mee en overal werd de aanhankelijkheid aan het koningshuis betuigd.
In Rotterdam werd een comité opgericht om de feesten voor te bereiden en te regelen. Dit comité stond onder voorzitterschap van de burgemeester, maar ook opperrabbijn Ritter nam er zitting in. In het bestuur zaten mr. S. J. L. van Aalten, A. van Dantzig, Jos Jacobson, B. Oppenheimer, H. Samuel en anderen. De organisatie maakte gebruik van buurtcomités. Deze buurtcomités bekommerden zich om een paar straten en daaraan zien we dat ook in de arme Zandstraatbuurt de feesten met enthousiasme werden voorbereid.

In de Krattensteeg en Bagijnenstraat werd alles gecoördineerd door E. Blaauw, S.Soesman en B. H. Frenk. Op de Hoogstraat door M Kattenburg, A. van den Berg, J Eijl, L. L. Horneman, K. Huisman, S. Speelman, M. Wolfsbergen. Op de Leeuwenstraat J. S. Weijl, H. E. van Rijn, H. Bekkers, B. Meiboom, op de Oppert Jos de Sterke, B. de Beer, Henri L. van Emden. Op de Weste Wagenstraat J. L. Flesseman, Jacq. S. Bosman, Ph. Hakkert jr., M. Hartogs. Op de Zandstraat, de Raamstraat en het Rode Zand N. van Stroom, S. v. d. Sluis, J. Bekkers, I. Kolthoff, M. van Dam, E. de Groot, J. Fransman, H. Handelaar, M. Zwanenburg en L. Cohen.

De feesten in Rotterdam verliepen groots en goed. Ze werden “met veel enthousiasme gevierd, onderscheiden door een geest van eendracht, samenwerking en verdraagzaamheid tussen de onderscheidende godsdienstige gezindten.

Wat is terug te vinden over de organisatoren?
B. H. Frenk – dit is waarschijnlijk schoenhandelaar Benjamin Frenk, geboren op 17 mei 1858 in Middelburg. Hij trouwde met Lena Spaanbroek, geboren in Rotterdam op 28 oktober 1860. Ze hadden negen kinderen: Esther (1887), Jaantje (1888), Henri Gerard (1890), Stella Clara (1993), Clara Elisabeth (1894), Elisabeth Esther (1896), Michiel Izak (1897), Charles Zacharias (1899) en Sara Marianna (1900).

Salomon Speelman (1861) woonde op de Hoogstraat 165 (later 200) en was handelaar in meubels. Hij was getrouwd met Hanna Meijer (1861)en ze hadden drie dochters, Sophia Eva (1889), Elisabeth (1890) en Flora (1892)

Maurits Wolfsbergen (1858) was koopman en woonde op Hoogstraat 335. Hij was getrouwd met Clara Frederica Sohn (1868) en ze hadden drie zonen; Max Michiel (1892), Willy Leonard (1893) en Leonard (1901).

Hijman Bekkers (1839) verkocht hoeden en petten. Hij was getrouwd met Esther Cohen (1838) en ze hadden vier kinderen; Benjamin (1866), Paulina (1871), Bernardus (1876) en Jacob (1878).

Henri L. van Emden was waarschijnlijk Hijman Levie Emden (1848). Hij woonde op de Oppert, getrouwd met Mietje Andriesse (1851) en hun dochter Elizabeth (1875).

Israel Kolthoff (1865) was bakker en woonde op Raamstraat 30a. Hij was getrouwd met Eva Schepp (1866) en ze hadden vijf kinderen: Rebekka (1896), Simon (1898), de tweeling Richard en Salomon (1900) en Jacob Jozef (1905).

Jonas Fransman (1856) woonde op de Zandstraat 39. Hij verkocht manufacturen en was getrouwd met Betje de Haan (1848). Ze hadden zes kinderen – Eva (1883), Sofia (1885), Hendrik (1888), Joseph (1872) en Benedictus (1888)

Mozes Zwanenburg (1863) was winkelier en woonde eerst op de Leeuwenstraat 12, later op de Raamstraat 59a. Hij was getrouwd met Jansje van Dam (1863) en ze hadden 6 kinderen: Hanna (1888), Sophia (1890), Abraham (1891), David (1893), Henriette (1894) en Henriette (1894).

bron:
NIW 16 sep 1898.

Illustratie:
prentbriefkaart inhuldiging, collectie stadsarchief Rotterdam.

Laatst bijgewerkt:
12 september 2019