toneel en zang

In Rotterdam waren er voor de oorlog een aantal Joodse toneelgezelschappen en zangverenigingen.

Amusement ging al ver terug in de tijd. In het seizoen 1795-1797 gaf het Hoogduitse Joodsche Amsterdamsche Toneelgezelschap ruim 30 voorstellingen in de Rotterdamsche Schouwburg. Dit gezelschap bestond sinds 1784, opgericht door J H Dessauer.
Als toneelgezelschap waren er Kunst na Arbeid (KNA, opgericht in 1913) en het Rotterdamsch Israëlitisch Toneel (Rito, opgericht in 1920). Eerder al bestonden in 1870 de verenigingen “Door vriendschap en vermaak” en “Genoegen door Vriendschap”.
De zangkoren luisterden de diensten in de sjoel op. Zo waren er Toda we-Zimra, opgericht in 1913, Harpe Davids (onder leiding van Carel Blitz) uit 1923, Sjieree-Jisra’el uit 1931 en Zemer le-Jisra’el uit 1933. Wat betreft Harpe Davids – een gelijknamige vereniging bestond al in 1851 en deze fuseerde in 1870 met “Door Vriendschap Vermaak” en waren een onderafdeling van Kunstmin. Deze Harpe Davids werd later opgericht.
In Het Vaderland van zaterdag 28 november 1931 wordt Harpe Davids ook genoemd, in een artikel over Joods zangtoernooi dat op 20 december 1931 gehouden werd en waar ook het mannenkoor De Joodsche Stem van Jos Vranken uit Den Haag en de Joodsche mannenzangvereniging Harpe Davids van H Lindeboom uit Amsterdam meededen.

Harpe Davids
Harpe Davids was een bijzonder goed koor, dat hoog stond aangeschreven. In het Nieuw Israelietisch Weekblad van 21 juli 1939 stond een verslag over een van de prijzen die Harpe Davids haalde:
De Rotterdamsche Mannenzangvereen. „ Harpe Davids”, dir. Carel Blitz, behaalde Zondag J.l. op het nationaal concours te Aalsmeer, in de eerste afdeeling mannenkoren den eersten prijs met hoogst aantal punten in die afdeeling.
Harpe Davids werd gevormd nadat er een gelegenheidskoor was gevormd in de Synagoge aan de Boompjes.

bron:
Hausdorff, D, Jizkor, Plantenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot 1960, (Baarn 1978)
Nieuw Israelietisch Weekblad, 21 juli 1939, Harpe Davids
Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 sep 1923, Kunstnieuws

laatste aanpassing:
6 september 2019