Eendracht maakt macht

Het bestuur van de Eerste Rotterdamsch Isr. Gymnastiekvereeniging „Eendracht maakt Macht.” van links naar rechts zittend: J. Walg Azn., Voorzitter; D. Frank, Secretaris; J, Frenkel Penningmeester; S. Boekie, Commissaris van Orde; B. Koekoek idem Staande van links naar rechts: S. de Wit, Souffleur en J. Blok, Instructeur.

Op 1 april 1912 werd de ‘Eerste Rotterdamsche Israëlietische Gymnastiekveereniging Eendracht Maakt Macht’ opgericht. In De Joodsche Prins van 24 april 1913 werd een foto van het bestuur van deze vereniging geplaatst.  Deze foto werd gemaakt naar aanleiding van een soirée die op zondag 6 april van dat jaar werd gegeven in de zaal van den heer Olman, Goudsche Rijweg 109. De feestavond werd begonnen met een warme toespraak van de voorzitter, de heer J. Walg Azn. De Vrije- en Orde-oefeningen, welke in twee seances verdeeld waren, vielen zeer in den smaak van het talrijk publiek. Een tooneelvoorstelling had bijzonder succes. Opgevoerd werd „Daar is Mijnheer , dat allen in de meest plezierige stemming bracht. Ook de andere stukjes die men ten beste gaf, hadden succes blijkens het luide applaus, dat telkenmale volgde. Dat het bal in den smaak viel behoeft nauwelijks gereleveerd te worden, vooral indien men nagaat, dat het bestuur eenige fraaie prijzen had beschikbaar gesteld voor hen, die het schoonst dansten. Tot half drie bleef men gezellig bijeen. Er werd nog eene collecte gehouden voor een behoeftig gezin, waaruit blijkt, dat deze vereeniging ook de weldadigheid hoog houdt. „Eendracht maakt macht“ heeft nog een onderafdeeling „Tooneelvereeniging“, waarvan ieder Rotterdammer lid kan worden.

 

 

 

bron:
De Joodsche prins; geïllustreerd weekblad, 1913, 24-04-1913. Geraadpleegd op Delpher op 12-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005795037:00001

illustratie:
De Joodsche prins; geïllustreerd weekblad, 1913, 24-04-1913. Geraadpleegd op Delpher op 12-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005795037:00001