Jeschang Choulim (hulp aan zieken)

De Vereniging “Hulp aan zieken” (Jeschang choulim) werd op 7 februari 1923 opgericht. Het doel van de vereniging was de Joodse verpleegden in ziekenhuizen en daarmee gelijk te stellen tehuizen geregeld te doen bezoeken en versnaperingen uit te delen. Deze vereniging was een van de voorbeelden van de sociale instellingen binnen de Joodse wereld.

Het was een Rotterdamse vereniging en het eerste bestuur werd gevormd door:
D. Blok – voorzitter,
I. Goldsmid – secretaris,
mevr. F. de Jong – Meijer – penningmeester (Oppert 93 / Spoorsingel 65),
S. Boas – 2e voorzitter,
L. S. van Wessel – 2e secretaris,
Dr. L. Frenkel en
mej. R. v. d. Borg.

Er waren in de organisatie vier commissies. Een voor de heren, een voor de dames, een financiële commissie voor verzorging van diverse inkomsten buiten contributies en een propaganda-commissie. Het secretariaat van de organisaties was gevestigd op de Westzeedijk 235.

Op 26 maart 1924 werd de eerste jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Hotel Kleerekoper aan de Gedempte Botersloot. Daar bleek dat de vereniging op 7 februari 1923 al 60 leden had, en ten tijde van de vergadering in 1924 waren dat er al 260. In het eerste jaar werd er ƒ 599,– aan inkomsten ontvangen.
In december 1925 komt een van de activiteiten naar voren.  De vereniging organiseert een middag in het Israëlitisch Ziekenhuis. Mich. van Handel en Harry Eliazar hielden er voordrachten. Een maand later, in januari 1926, komt de vereniging het ziekenhuis tegemoet door een zieken-weegstoel te schenken.
Tijdens de jaarvergadering in 1926 bleek het ledental constant te blijven rond de 250 personen. De samenwerking met de ziekenhuizen verloopt goed. Mejuffrouw v. d. Borg trad uit het bestuur en haar plaats werd ingenomen door mevrouw G. de Vries – Cohen, Dr. Frenkel werd vervangen door mejuffrouw B. Rosenbach.
In maart 1927 werden de patiënten van het Israëlitisch Ziekenhuis weer onthaald door de vereniging, nu in verband met Poerim.
In 1928 bestond de vereniging inmiddels vijf jaar. Een uitgebreid verslag verscheen in de pers en er werd gememoreerd dat er een groot aantal koptelefoons aan de gemeentelijke ziekenhuizen geschonken was voor de radio-installaties. De verpleegden in Maasoord in Poortugaal werden ook niet vergeten.
De vereniging blijft zeer actief en werd ondersteund door Joods Rotterdam. Zo spoorde op de jaarvergadering in 1930 opperrabbijn A. B. N. Davids aan om de vereniging te ondersteunen.
De laatste vermelding van de vereniging dateert van 14 april 1939, toen werd er een concert aangeboden aan de psychiatrische patiënten van Maasoord.

bronnen:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 april 1923, Vereniging “Hulp aan Zieken” (Jeschang Choulim).
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 maart 1924, Jeschang Choulim.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 18 december 1925, Jeschang Choulim.
ibidem, 29 jan 1926, binnenland.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1926, Jeschang Choulim.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 maart 1927, Jeschang Choulim.
ibidem, 10 februari 1928, Jeschang Choulim.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 10 november 1930, Jeschang Choulim.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 14 april 1939, Jeschang Choulim.

laatst bijgewerkt:
8 september 2019