synagoge Agoeda Agat (Agoeda Achat)

Een van de oudste chewresjoels in Rotterdam, waar nog maar weinig van te reconstrueren valt, is die van Agoeda Agat (Eendracht). Deze sjoel is waarschijnlijk in 1857 opgericht en was vanaf 1870 gevestigd op de Korte Wagenstraat 25 (kaart van 1875 gele lijn). Voor 1870 was de sjoel in een “onooglijk lokaal” aan de Halvemaanstraat gevestigd. De Korte Wagenstraat bestaat niet meer in het na-oorlogs- stratenpatroon. Het was een zijstraat van de Westewagenstraat en liep ter hoogte waar nu de beurs is. Deze buurt, de Zandstraatbuurt, was in die periode een Joodse buurt, volgens tellingen woonden er in de onmiddellijke omgeving van de sjoel 286 Joden (1849).

In 1873 meldt het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen dat er een zilveren Jad (aanwijsstokje) aan deze gemeente wordt geschonken door de heer E. van Gelderen. De huur wordt opgezegd in 1879 en men moet verhuizen. In 1880 heeft men een nieuwe locatie aan de Delftse Vaart op het oog. Dit gaat niet door, en op 27 april 1880 wordt de nieuwe sjoel aan de Oppert gewijd. Verder heeft deze vereniging een nieuwe sjoel gewijd op 1 april 1892 op Binnenrotte 50, vlakbij de grote synagoge op de Gedempte Botersloot, maar in 1894 werd deze niet meer vermeld in het adresboek.

bron:
verenigingssynagogen of chewesjoelen in Rotterdam tussen 1857 en 1943 – C Reijnders.
Info Jad met dank aan R. Vis.

laatst bijgewerkt:
10 september 2019