beroepen in 1624

beroepen1624
Op de kaart de genoemde straten. De kaart is een uitsnede van de kaart van Braakensiek uit 1873, het stratenpatroon komt min of meer overeen met de situatie van 250 jaar daarvoor.Met horten en stoten kwam de Joodse bewoning van Rotterdam na 1610 tot stand. Er waren met name een aantal vermogen Sefardische Joden die welkom waren in de stad door – heel praktisch – hun handelsbetrekkingen met de Spaans/Portugese wereld. Maar er waren ook vrij snel nadat de eerste Joden in Rotterdam mochten gaan wonen Joodse mensen met eenvoudiger beroepen die we doorgaans niet in de geschiedenisboeken terug vinden.

Heel soms zijn in de archieven pareltjes te vinden. Zo bleek in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 18 november 1921 een prachtig overzicht te staan van de Rotterdamse Joden en hun beroepen in 1624. Dat naar een inventarisatie die in 1624 gehouden werd. We nemen het hiernaast over, waarbij de spelling van 1921 wordt aangehouden.
Boomptjens:
Marcus Abrahams, Jode wisselaar.
Migail Salomons, wed. verkoopt een soopje.
Samuel Moyses, Jode, een wisselaar.
Jufferstraat:
Jesaias Moyses, verkoopt tabacq.
Abraham Benedictus, Jode, wisselaar.
Glashaven W.Z.:
Jakob Letouw, Jode tabacqverkoper.
Boomptjens:
Isaac Abrahams, Joode, doet tabacqwinkeltje
Bierhaven W.Z.:
Barend Abrahams, Jode, tabacqwinkelier.
Wijnhaven W.Z.:
Marcus Jacobs, cruyer.
Moyses Davits, gaat met een mars.
Jacob Jacobs, schoemaak.
Migiel Abrahams, schoenlapper.
Hang:
David de Jood, wisselaar
Hoogstraat:
Moyses de Sakkedrager
Jacob de Sakkedrager
Moyses Melander, subst. siekentrooster
Moyses………., Wolkammersknegt.
Oppert:
Isaac Abrahams, cleedermaker.
Doelwegh:
Sara Davits, wed., verkoopt bokking.
Kikkersteeg:
Jacob Josefs, tabacqverkooper.
Raamstraat:
Abraham Izaaks, servetwerker.
Zandstraat:
Izaak Abrahams, Tabakswinkel.
Toornstraat:
Jacob Eliazer, Jode, tabacqverkooper.
Steiger:
Jacob Abrahams, Jode, tabacqwinkel.

verder:
Mosis de Melander werd op 11 november 1646 genoemd als getuige bij de gereformeerde doop van Gerrit Abramse, zoon van Abram Gerritse en Aeltge Anderies.

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 18 november 1921, pag 12. Uit: Qohier vant cheyn Familiengeld, geformeert in den jare 1624.
kaart:
Uitsnede kaart Braakensiek 1873, stratenpatroon komt nog overeen.
laatste aanpassing:
4 september 2019