75 jaar synagoge Dordrecht – modern Palestinawerk in Dordrecht

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

Modern Palestinawerk in Dordrecht
Gaarne voldoe ik aan het verzoek der Redactie, iets van de afdeling Dordrecht van de Joodsche Vrouwenvereeniging voor Practisch Palestinawerk (J. V. V. V. P. P. W.) te vertellen, nu de Joodse Dordtse gemeente in het midden der belangstelling staat door het 75-jarig feest van de sjoel. Wat wil de J. V. V. V. P. P. W. in het algemeen en wat doet afdeling Dordrecht in het bijzonder?

De J. V. V. V. P. P. W. in Nederland, tellende 1200 leden, is met 35 andere landelijke verenigingen over de gehele wereld, opgenomen in het verband der grote Joodse Vrouwenorganisatie, de „Women’s International Zionist Organisation”, die 40.000 leden telt. Deze vereniging richt zich op het Vrouwenwerk bij den nationale opbouw van Palestina, „Steun van de Joodse vrouw over de gehele wereld aan de Joodse pionierster in Erets Israël”.
Ziedaar in enkele woorden haar program. De J. V. V. V. P. P. W., tellende zionistische en niet- zionistische leden, subsidieert bovendien de „Hecha tosta”, de vereniging voor vakopleiding van Palestinapioniers hier te lande en betaalt zo nodig de opleiding van een vrouwelijke chaloetsah.

De grote vereniging steunt en houdt in stand:
a. haar opleidingsinstituten;
1. het Hostel, de huishoudschool in Tel Aviv;
2. de Landbouwschool in Nahalal;
b. haar Consultatiebureaus voor zuigelingen;
c. haar „Moederschool” in Tel Aviv; dit is haar Clubgebouw in Tel-Aviv, met verschillende Cursussen.

De afdeling Dordrecht van de J. V. V. V. P. P. W. brengt als een trouw lid haar contributie voor Palestina op. Daarnaast houdt zij haar maandelijkse bijeenkomsten in het chewrelokaal van de gemeente, waar, onder leiding van het bestuur, babykleertjes vervaardigd worden, die daarginds in de hand van doktoren en verpleegsters der consultatiebureaus een doelmatige kleding der zuigelingen tot gevolg hebben. De leden, verenigd om de gezellige theetafel, babbelen onder het handwerk of luisteren naar de leidster, die de aandacht vraagt voor „Pioniere und Helfer”, het blad der organisatie of zaken de vereniging betreffende, en zo de belangstelling voor het werk In Palestina en al wat Joods is, wakker houdt.

Henriëtte van den Bergh – Beerenborg
Henriëtte Beerenborg werd in Zevenbergen op 9 december 1882 geboren. Ze trouwde met handelaar in olie Louis van den Bergh (Dordrecht, – Dordrecht, ). Louis en Henriëtte kregen de volgende kinderen: Cato Ida (Tooke) (Dordrecht, 29 juni 1908 – Hilversum, 18 september 1926), Ida Hester (Dordrecht, 21 november 1910 – Laren, 28 januari 2003) en David Meijer (Dordrecht, 29 juni 1925 – Dordrecht, 10 januari 1979). Henriëtte overleed in Rotterdam op 20 januari 1968. Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Oranjelaan 34 in Dordrecht.

Ik zie deze Joodse Dordtse vrouwen, verenigd in haar belangstelling voor de nationale herleving van Erets Israël en verbonden door haar gemeenschappelijk werk. En ik verheug mij over deze samenwerking en het gevoel van saamhorigheid, dat dit gemeenschapswerk met zich brengt. Ik verheug mij ook, en van ganser harte, dat in het feestblad van de Joodse Dordtse Gemeente iets over Praktisch Palestinawerk te lezen is, voor mij een bewijs, dat het werk zich een plaats veroverd heeft onder de Dordtse vrouwen. Mocht dit zoo verder gaan, mocht dit werk van goede daden en van saamhorigheid met het gehele Joodse volk blijven bestaan, tot men daarginds onze hulp niet meer nodig heeft. Laat mij eindigen met een gelukwens voor de Dordtse Joodse Gemeente bij dit 75-jarig feest van de sjoel.

Mevr. H. v. d. BERGH— BEERENBORG.

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. VI. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p016
www.joodsmonument.nl, lemma Louis van den Bergh (geraadpleegd 12 augustus 2022)

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. VI. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p016

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
12 augustus 2022