75 jaar synagoge Dordrecht – Wethouder Van Huiden aan het woord

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

Wethouder Van Huiden aan het woord
Indien U mij als wethouder van Dordrecht een korte bijdrage vraagt in dit feestnummer, dan voldoe ik daar gaarne aan. Immers in die functie heeft elk belangrijk gebeuren in de stad en zeker dus op kerkelijk gebied, van welke gezindte ook, mijne grote belangstelling. Wanneer het hier echter betreft de viering van het 75-jarig bestaan der Synagoge van de Gemeente waartoe ik zelf behoor, dan spreekt het vanzelf, dat ik met meer dan gewone belangstelling de viering van dat jubileum tegemoet treed en mij ten zeerste verheug over deze gebeurtenis. Deze verheugenis spruit weer niet alleen voort uit het feit zelf, maar vindt vooral zijn oorzaak in de grote sympathie, die ik koester voor de Joodsche Gemeente te Dordrecht. Als vreemdeling bij haar binnengetreden, gevoel ik mij samengegroeid met deze gemeente, welke één grote familie blijkt te zijn, één groot gezin, waarvan de gezinsleden op voorbeeldige wijze de beste verhoudingen bewaren en waarin een vriendschappelijke geest heerst, welke bewondering afdwingt.

Isidore van Huiden
Coupeur Isidore van Huiden (Winschoten, 8 april 1885 – Kopenhagen, 1 maart 1952) was een zoon van Mozes van Huiden en Johanna van der Heijden en in 1910 getrouwd met Cornelia Cohen (Dordrecht, 21 november 1884). Cornelia en Isidore hadden een zoon en een dochter.
Isidore was een zionist, medeoprichter van de Dordtse afdeling van de Nederlandse Zionisten Bond en kwam in 1903 naar Dordrecht. Hij was directeur van kledinghuis ‘Modena’. Sinds 1923 was hij raadslid en zeker 12 jaar wethouder in Dordrecht. In 1940 werd hij als wethouder ontslagen. Isidore overleed tijdens een conferentie van de Algemene Zionistenbond in Denemarken.

Onder de bezielende leiding van Rabbijn Dasberg staat ’t kerkelijk leven hier op hoog peil. Het pleit bovendien voor deze Joodsche Gemeente, dat haar leden zich door en door Jood gevoelen, dat de Joodsche nationale gedachte in de meeste gezinnen sterk leeft, en het Zionisme er vele aanhangers telt. Mijn beste wensen gaan bij deze gelegenheid naar haar uit. Moge de Joodsche Gemeente te Dordrecht nog een reeks van jaren een sieraad zijn in het Nederlandsche Jodendom,

l. VAN HUIDEN.

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. II. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p012
Database Joods Biografisch Woordenboek, Huiden, Isidore van 1885 – 1952, http://www.jodeninnederland.nl/id/P-2881.

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. II. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p012

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
27 april 2023