Ackersdijkstraat

De Ackersdijkstraat is een straat in het Liskwartier in Rotterdam en loopt tussen de Gordelweg en de Bergselaan.

Ackersdijkstraat 37 – gezin Levij
Hier woonde aan het begin van de oorlog het gezin van patissier Albert Levij (Rotterdam, – Auschwitz, ) en zijn echtgenote Roza Bloemendal (Rotterdam, – Auschwitz, ) met hun kinderen Josephina Hendrina (Rotterdam, – Auschwitz, ), Henderine (Hoensbroek, – Auschwitz, ) en Joseph (Hoensbroek, – Auschwitz, ).

Ackersdijkstraat 115 – R. A. Ensel
In mei 1922 stuurde R. A. Ensel een ingezonden stuk naar het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Het stuk ging over de gang van zaken binnen de kerkeraad:

Geachte Redactie,
Gaarne zou ik enige regels in uw veel gelezen blad willen plaatsen over EEN JOODSCHE GEMEENTE, WAAR ALLES MOGELIJK IS. In Rotterdam was een vacature voor een lid van den Kerkenraad. Dit is op zich zelf niets bijzonders, doch wel hetgeen daaraan vooraf ging. Natuurlijk werd er ook een vergadering belegd door Joodsch Gemeentebelang, waar, zoals uw blad al heeft vermeld, door één spreker gesproken is en wel op een manier die niet door den beugel kan, want, als men op een openbare vergadering de tegenkandidaat voor onopgevoed, onbeschaafd en onwellevend uitmaakt, alleen om een anderen kandidaat er in te krijgen, geloof ik wel en velen met mij in Rotterdam, dat dit de weg niet is. Als men propaganda wil maken, moet men het doen op een gepaste manier, maar niet door een tegenkandidaat bespottelijk te maken op een openbare vergadering. Maar, het is geschied in Rotterdam en, zoals in den aanhef van dit schrijven staat, daar is alles mogelijk.
Ik betaal trouw mijn kerkelijke belasting, ook mijn plaats in Sjoel en wel voor een jaar vooruit, dus, schuld heb ik niet, dus dan ben ik, volgens mijn mening, ook kiesgerechtigd, maar de Joodsche gemeente heeft mij maar niet op de kiezerslijst geplaatst. Toen ik nu aan het bestuur daarover schreef, kreeg ik geen bescheid daaromtrent, doch den 7en Mei was het stemmen en den 8en kreeg ik mijn aanslagbiljet thuis met ƒ 10,- verhoging. Ziet u, dat in de gemeente Rotterdam alles heel bescheiden zijn gang gaat. Jonge krachten wil men er niet in den Kerkenraad hebben, want de ouden van dagen zitten op hun gemak en behoeven alleen maar ja of neen te knikken.
Hopende, dat UEd. dit voor mij wilt plaatsen, verblijf ik,
Hoogachtend,
R. A. ENSEL,
Ackersdijkstraat 115,
Rotterdam.

De redactie van het Nieuw Israëlietisch Weekblad becommentarieerde dit stuk met:

Wij wilden den geachten inzender gelegenheid geven, zijn grieven te uiten, doch men moet daarbij niet overdrijven. Dat de kiesvereniging één spreker heeft laten optreden en wel om de verkiezing van haar kandidaat te bevorderen, is toch zeer logisch. Zou men dan denken, dat een kiesvereniging naast den promotor van haar kandidaat nog een ander ten gunste van den tegenkandidaat zou laten spreken? Wij kunnen ook niet toegeven, dat men geen jonge krachten wenst; de heer Van Esso heeft nog geen last van de gebreken des ouderdoms.
Red. N. I. W.

Raphaël Andries Ensel (Rotterdam, – Auschwitz, ) was gehuwd met Judith Vischschraper Amsterdam, – Auschwitz, ). Zij hadden de volgende kinderen: Andries (Rotterdam, 2 oktober 1913), Elisabeth (Rotterdam, 18 september 1915), Meijer (Rotterdam, – Sobibor, ), Marcus (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Philip (Den Haag, – Auschwitz, ).

Ackersdijkstraat 115b – gezin Bierschenk
A. Bierschenk plaatste op 30 maart 1928 een advertentie voor het overlijden van Aaltje Bierschenk – Boas (Tiel, ) op 27 maart 1928. Aaltje was de weduwe van Jacob Bierschenk en 77 jaar oud geworden.

 

bron:
Raphaël Andries Ensel, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-127.
INGEZONDEN STUKKEN. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-05-1922, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 07-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874054:mpeg21:p003.
Aaltje Bierschenk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 07-01-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425065:00001.

gepubliceerd:
7 januari 2023

laatst bijgewerkt:
7 januari 2023