Afrikaanderplein

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. Prentbriefkaart PBK-1985-133 Gezicht op het Afrikaanderplein met het H.B.S. schoolgebouw, 1925. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

Het Afrikaanderplein is een plein op zuid. De naam werd vastgesteld door het College van Burgemeester & Wethouders op 6 maart 1900. Het plein is het middelpunt van de Afrikaanderwijk. De strijd van de Zuidafrikaanse Boeren tegen Engeland in de jaren 1899-1902 kreeg ook in Rotterdam grote belangstelling. Evenals in verschillende andere steden in ons land besloot men hier een Afrikaanderwijk in het leven te roepen. In deze wijk zouden de straatnamen de herinnering levend houden aan personen en plaatsen, die in de geschiedenis van Zuid-Afrika een belangrijke rol hebben gespeeld. Op deze wijze wilde men zijn bewondering voor en sympathie met de Boeren tonen.

Afrikaanderplein – Feijenoord
Het Afrikaanderplein vormt de geboortegrond van de voetbalclub Feijenoord. In de eerste jaren van het bestaan werd hier gevoetbald tot men in 1917 naar de Kromme Zandweg vertrok waar men toen voetbalde. Dat was de voorloper van De Kuip. Het vertrek werd ingegeven doordat men volkstuintjes aanlegde op het plein.

Afrikanderplein 12b – N. V. Algemeene Brandstoffen Maatschappij
Dit bedrijf, dat kolen e.d. leverde, was rond 1927 op dit adres gevestigd. Het was geen Joods bedrijf, men adverteerde wel in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

 

bron:
Feijenoord, Jurryt van de Vooren, De Joden van Feijenoord in Nieuw Israëlietisch Weekblad, 10 adar 1 5782.
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 58, 1927, no 33, 19-08-1927. Geraadpleegd op Delpher op 16-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425033:00001

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. Prentbriefkaart PBK-1985-133 Gezicht op het Afrikaanderplein met het H.B.S. schoolgebouw, 1925. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
16 februari 2022

laatst bijgewerkt:
16 februari 2022