Anna den Hartog

Anna den Hartog was hoofdverpleegster in het Israëlietisch Ziekenhuis aan de Schietbaanlaan. Op 3 september 1933 werd er verslag gedaan van de onthulling van de matseiwa (zerk) op haar graf op de begraafplaats aan het Toepad.

Op zondag 3 september had op de Begraafplaats Toepad de onthulling plaats van de matseiwo van Zuster Anna den Hartog, in leven Hoofdverpleegster in het Israëlietisch Ziekenhuis alhier. Zeer groot was de belangstelling uit alle kringen, onder andere waren aanwezig de heren Regenten, S. S. Bosman, T. van Cleeff en Dr. I. Hausdorff, Dr. M. Elzas, directeur-geneesheer van het Ziekenhuis, directrice Zuster Van Reijn met vele verpleegsters en tal van andere vooraanstaande personen, benevens zeer vele oud-patiënten en een brede kring van familieleden en vrienden. De heer M. Melamed sprak treffende woorden over het Ieven en werken van de zozeer beminde en betreurde zuster.

Vervolgens nam de heer R. Kalker het woord. Deze dankte allereerst namens ouders en naaste familie de oud-patiënten voort het treffend bewijs van dankbaarheid, waarvan zij getuigden door het aanbieden van deze matseiwo. In ’t bijzonder richtte de heer Kalker dankwoorden tot den heer S. Leeraar die in deze het initiatief had genomen.

Met grote erkentelijkheid getuigde spreker nog van de grote liefde door Directrice en verder verplegend personeel beloond tijdens ziekte en overlijden aan de dierbare ontslapene, benevens dankwoorden nog namens de familie aan bestuur en geneesheer. Nadat nog de heer Fierlier, een der laatste patiënten der overledene, zijn grote waardering had geuit voor het vele liefs van Zr. den Hartog ondervonden, was deze droevige plechtigheid ten einde.

Anna den Hartog was vermoedelijk de Anna den Hartog die op 27 februari 1893 in Hendrik-Ido-Ambacht werd geboren, dochter van slager Abraham den Hartog (Heerjansdam, 13 december 1867 – Sobibor, 13 maart 1943) en Leentje den Hartog (Hendrik-Ido-Ambacht, 18 maart 1870 – Oostendam, 1 mei 1939) uit Oostendam, gemeente Ridderkerk. Anna overleed op 15 juli 1933. Haar zuster Elisabeth (Hendrik-Ido-Ambacht, 5 november 1897 – Auschwitz, 6 maart 1944) werd later directrice van het ziekenhuis.

 

bron:
plaatsing matseiwa, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 64, 1933, no 36, 08-09-1933. Geraadpleegd op Delpher op 09-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005427036:00001.
Anna den Hartog, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-177.

illustratie:
plaatsing matseiwa, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 64, 1933, no 36, 08-09-1933. Geraadpleegd op Delpher op 09-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005427036:00001.

gepubliceerd:
9 april 2022

laatst bijgewerkt:
12 april 2022