Benthemstraat

Deze straatnaam is vastgesteld op 19 november 1889 door het College van Burgemeester & Wethouders. Deze straat draagt de naam van Simon van Benthem. Hij was gehuwd met Agniese Bokel en ontving in 1339 Teilingen in leen. Sindsdien noemde hij zich Simon van Teilingen. Vermoedelijk sneuvelde hij in juni 1345 tijdens de slag bij Warns (Friesland). De huidige Benthemstraat ligt ongeveer op dezelfde plaats als de vooroorlogse straat van die naam, zij het dat de voormalige Benthemstraat in het verlengde van de Vrouw Jannestraat lag.

Benthemstraat 23 – Joseph Hartogs
Joseph Hartogs (Goedereede, – Auschwitz, ) woonde op dit adres rond 1908. Hij plaatste een ingezonden stuk in het Nieuw Israëlietisch Weekblad waarin hij opriep om de sabbatsrust te respecteren. Volgens een advertentie uit 1905 verkocht Joseph samen met Boers op dit adres, en op de Almondestraat 39 kruidenierswaren, koosjer voor Pesach. Abraham Boers woonde met zijn gezin op de Almondestraat 39a. In september 1922 vertrokken Joseph en zijn vrouw Sara Hartogs (Middelharnis, – Auschwitz, ) naar Amsterdam. Joseph en Sara hadden drie kinderen; Trijntje (Rotterdam, 28 juni 1891 – Rotterdam, 12 juli 1920), arts Philippus (Rotterdam, – Auschwitz, ) en kleermaker David (Rotterdam, – Sobibor, ).

Benthemstraat 27-29 – glasslijperij Weidlich & Loos
Deze glasslijperij was hier rond 1893 gevestigd en adverteerde in de Joodse media.

Benthemstraat 27-29 – firma A. de Vries
In 1940 was hier firma A. de Vries gevestigd. Zij kochten lompen en oude metalen in.

Benthemstraat 49b – Jacob Emanuel Frankenhuis
Jacob Emanuel Frankenhuis (Nijmegen, – Sobibor, ) was in 1922 betrokken bij de Israëlitische Dans- en Amusantenclub R. I. D. E. A. C., die op 11 maart 1920 werd opgericht en waarvan het secretariaat werd gevoerd door I. Frank uit de Volmarijnstraat 22. Jacob was een zoon van Mietje Swartenberg (Westerbork, – Sobibor, ) die een tijd inwoonde. Hij was gehuwd met Nanette Suzanna Margadant (Amsterdam, 17 februari 1903). Hij trouwde later met Tilly Gazan (Rotterdam, – Sobibor, ) en kreeg met haar twee kinderen; Clara Tilly Lina (Rotterdam, – Sobibor, ) en Simone Mimi (Rotterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Lekstraat 52hs te Amsterdam.

Benthemstraat 56 – Juda van Rooijen
Juda van Rooyen (Rotterdam, 6 mei 1842) overleed hier in juni 1920 en dit werd kenbaar gemaakt door zijn weduwe Henderika van Rooijen – Bösman (Boesman) (Zutphen, 17 augustus 1840).

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase (geraadpleegd 20 februari 2022).
Sabbathrust.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 27-11-1908, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 20-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872667:mpeg21:p006
RIDEAC, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 03-02-1922, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860193:mpeg21:p012
Weidlich & Loos, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 24, 1893, no 12, 24-03-1893. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407012:00001
Hartog en Boers, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 39, 29-09-1905. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416039:00001
Juda vna Rooyen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 51, 1920, no 25, 18-06-1920. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421129:00001
Hartogs, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 53, 1922, no 36, 08-09-1922. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422086:00001
De Vries, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 71, 1940, no 13, 29-03-1940. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424065:00001.
Joseph Hartogs, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten , inventarisnummer 851-177.
Jacob Emanuel Frankenhuis, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-138.
Juda van Rooijen, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-403.

illustratie:
RIDEAC, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 03-02-1922, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860193:mpeg21:p012
Weidlich & Loos, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 24, 1893, no 12, 24-03-1893. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407012:00001
Hartog en Boers, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 39, 29-09-1905. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416039:00001

gepubliceerd:
21 februari 2022

laatst bijgewerkt:
2 juni 2022