Berta Austeiczer

Berta Austeiczer werd geboren in Starokonstantinow in Rusland (nu Oekraïne) op 25 juli 1898 in het gezin van Max Austeiczer (Starokonstantinow, 22 juli 1870 – Rotterdam, 4 mei 1932) en Basia (Basje) Udler (Kosmin, 15 september 1872 – Sobibor, 23 april 1943). Het gezin vestigde zich in Rotterdam in 1910 en ging op de Grote Draaisteeg 6 wonen. Daarna gingen ze naar de Jonker Fransstraat 38 en in september 1922 naar de Hugo de Grootstraat 129b. In die straat verhuisden ze in 1928 naar 129a.
Berta werd advocaat en procureur. Ze studeerde als zodanig in 1926 af in Leiden. Daarnaast  was ze actief als vertaalster Russisch. In 1938 werd Berta genaturaliseerd tot Nederlander.

Berta was naast haar baan actief in Joods Rotterdam en in tal van Joodse organisaties. Al voor de oorlog is ze actief in het Oost-Joodsch verbond. Na de oorlog, in 1946, was ze een van de oprichters van het Joods Gemeenschapsbelang in Rotterdam. Ze deed dit samen met Louis Preger, M. Blitz, J. Oberstein en A. Velleman. In 1961 werd ze benoemd tot lid van het Genootschap voor Joodse Wetenschap. Verder was Berta actief bij de WIZO, zo hield ze in 1957 een referaat bij de afdeling ’t Gooi over “De Positie van de Russische Joden vanaf 1880”, in 1954 over “De rechtspositie van de vrouw in Israël” en dergelijke.
In 1943 woonden Bertha en haar moeder op de Sophiastraat 53 te Gouda.  Haar vader was voor de oorlog overleden; haar oudere zus Schrifa (Starokonstantinow, 6 juli 1896 – Rotterdam, 23 mei 1935) was in 1926 gehuwd met Schaja Hersch Herschberg (Zdunska, 6 juni 1900) en had een zoon en een dochter; Israël Samuel (Rotterdam, 18 maart 1928) en Hadasja (Rotterdam, 14 april 1935). Schrifa was een maand na de geboorte van haar dochter overleden.

Vanaf het adres in Gouda is Bertha’s moeder Basje via Westerbork gedeporteerd en vermoord. Bertha overleefde de oorlog. Haar neefje Israël Samuel Herschberg overleefde de oorlog ook en werd hoogleraar informatica aan de Technische Universiteit in Delft. Hij overleed op 19 maart 1998. Waarschijnlijk overleefde tevens zijn zus Hadasja de oorlog, bij Yad Vasjem is een foto van haar aanwezig waar ze een jaar of 10 is. Bertha overleed op 24 februari 1983 en werd begraven op de begraafplaats aan het Toepad. Haar laatste woonadres was de Bachlaan 126 te Rotterdam.

 

Bron:
Database Joods Biografisch Woordenboek (geraadpleegd 17 maart 2016),
www.joodsmonument.nl, moeder (geraadpleegd 17 maart 2016)
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 4 maart 1983, familiebericht
ibidem, 18 maart 1966, Wat doet Joods Gemeenschapsbelang?|
ibidem, 10 februari 1961, Genootschap voor de Joodse Wetenschap, Prof. Beek over de recente vondsten m.b.t. Bar Kochba
De Telegraaf, 26 feb 1983, familiebericht
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/52359.html

gepubliceerd:
17 maart 2016

laatst aangepast:
17 februari 2022