Blaak

De Blaak was ooit water. En dat ooit is zelfs niet heel lang geleden, want de Blaak werd in 1940 gedempt, hiervoor werd ook puin van het bombardement gebruikt. Dus voor dit tijd was de Blaak een binnenwater en aan de noordzijde de Noordblaak en aan de zuidzijde de Zuidblaak. In de zestiende eeuw werd de Blaak aangelegd als een van de havens voor de toen snel groeiende stad. Vanaf 1577 werd grond aan de Zuidblaak verkocht als bouwgrond, vanaf 1581 ook de grond aan de Noordblaak.

Blaak 43 – Gerzon
Overbekend was de vestiging van Gerzon op de Blaak.

laatst bijgewerkt:
10 september 2019