Doelstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, 1984-440 Groepsfoto van bewoners tijdens een feest in de Doelstraat bij de Gedempte Botersloot (voorgrond), 1925.
Fotocollectie algemeen – deel 1, toegangsnummer 4100

Deze straat dankt haar naam aan de hier vroeger gelegen Sint Sebastiaans- of Schuttersdoelen. In het begin van de zestiende eeuw komt ze ook voor onder de naam Kloveniersdoelen. Zij liep vóór het bombardement in mei 1940 van de 2e Lombardstraat naar de Goudsesingel.

Doelstraat 19 – firma J. Ravestein
Deze firma adverteerde in de jaren dertig regelmatig in de Joodse jeugdkrant Betsalel.

 

 

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen (geraadpleegd 10 juli 2020).
De Joodsche jeugdkrant. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005480042:00001

illustratie:
De Joodsche jeugdkrant. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005480042:00001
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, 1984-440 Groepsfoto van bewoners tijdens een feest in de Doelstraat bij de Gedempte Botersloot (voorgrond), 1925. Fotocollectie algemeen – deel 1, toegangsnummer 4100.

Gepubliceerd:
6 juli 2020

Laatst bijgewerkt:
18 juni 2022