Esther van Rijk

Esther van Rijk werd op 6 juni 1885 in Rotterdam geboren als dochter van Elisabeth van Rijk (Rotterdam, 16 augustus 1846). In haar jeugd woonde ze onder andere op de Kruiskade 26, Kerklaan 5a, Peperstraat 26, Helmersstraat 22 en Diergaardestraat 47. Haar moeder woonde in haar moeder, Adriana van Rijk – Wolfshart (Rotterdam,6 november 1811), en was een zus van de actrice Esther de Boer – van Rijk.

Esther werd minder beroemd dan haar tante en naamgenote. Toch wist ook zij zich te positioneren als een uitstekend actrice. Ze was bekend om haar inlevingsvermogen in de personages die zij speelde. Rond 1903 begon Esther, overigens vaak optredend als Hesje van Rijk – wellicht om de verwarring met haar tante te voorkomen, met optreden en was toen verbonden aan de Nederlandsche Tooneelvereeniging. In 1919 werd het Schouwtooneel opgericht en zij sloot zich hierbij aan.

Op 6 november 1913 trouwde Esther in Amsterdam met toneelspeler Adrianus Johannes Carel Rijken (Dordrecht, 9 maart 1888 – Amsterdam, 24 april 1978) en het echtpaar woonde in januari 1937 op de Weteringschans 102, gevolgd door de Leidsegracht 110-1, beide in Amsterdam. Op het laatste adres woonden ze tot november 1962.

Bij de Tooneelvereeniging traden Esther en haar tante Esther de Boer – van Rijk in 1912 op in het stuk ‘Esthers’ verloving, Joodsche comedie in vier bedrijven’. In dit toneelgezelschap zat ook de overbekende acteur Ko van Dijk. In 1927 trad dit gezelschap op met ‘Dr. Knock, of de Triomf van de moderne wetenschap’.

Samen met Het Schouwtooneel heeft Van Rijk ook bij de hoorspelkern gezeten, een samenwerking tussen een grote groep acteurs vanaf 1947. Ze speelde onder andere mee in het hoorspel “Het kind van de buurvrouw”, daar vertolkte ze de moeder van Lien en Kay als Mevrouw Scheffer.

Esther is nooit zo bekend geworden als haar tante. Misschien stond het feit dat Esther de Boer – van Rijk haar tante en naamgenoot was dat in min of meerdere mate in de weg. Dat ze een goede actrice was, is wel duidelijk. Esther van Rijk overleed in Amsterdam op 12 mei 1968.

 

bron:
Esther van Rijk, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 503.
Esther van Rijk, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 154.
Esther van Rijk, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1774.
Adrianus Johannes Carel Rijken, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1774.
Esthers verloving, KUNST.. “De nieuwe courant”. ‘s-Gravenhage, 27-09-1912, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 02-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000789224:mpeg21:p00002.
Advertentie. “Arnhemsche courant”. Arnhem, 05-10-1912. Geraadpleegd op Delpher op 02-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000099567:mpeg21:p008.
DE VEREENIGING. Opvoering van dr. Knock.. “Limburger koerier : provinciaal dagblad”. Heerlen, 21-09-1927, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 02-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010988742:mpeg21:p007.

Illustratie:
Advertentie. “Arnhemsche courant”. Arnhem, 05-10-1912. Geraadpleegd op Delpher op 02-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000099567:mpeg21:p008.

gepubliceerd:
2 september 2023

laatst bijgewerkt:
2 september 2023