firma Friede Knurr

1901

De firma (Handelsvennootschap) Friede Knurr was een meelimporteur in Rotterdam en was opgericht door Friede Joseph Knurr (Neustadtgödens, 12 januari 1858 – Nijmegen, 29 maart 1937). Friede was gehuwd met Hannchen Cohen (1865 – 1930). Friede woonde onder andere op de Wijnstraat 96. Het bedrijf was rond 1918 gevestigd op de Wolfshoek 16a.
Friede werd in 1901 genaturaliseerd tot Nederlander en had samen met zijn vrouw drie dochters; Betje (Rotterdam, 29 maart 1887), Alida (Rotterdam, 13 mei 1888) en Seraphina (Rotterdam, – Tröbitz, ). Betje trouwde met Abraham van den Bergh (Oss, 1 juli 1879), de directeur van tapijtfabriek Bergoss. Seraphina trouwde in 1914 met Simon van den Berg (Oss, 26 juli 1887 – Bergen-Belsen, 6 maart 1945), directeur van Van den Berghs Koninklijke Fabrieken te Oss en Meelhandelaar en Alida trouwde in 1908 met Joseph van den Bergh (Oss, 28 juli 1883), kapokfabrikant. Zij vertrokken in 1928 naar Parijs waarop Joseph aftrad als directeur van de Naamloze Vennootschap Gebrs. Van den Bergh’s Industrie- en Handelmaatschappij te Oss.

De firma stond in 1909 al op de Internationale Bakkerijtentoonstelling in Den Bosch en werd geroemd om de ‘met photo’s verduidelijkte etalage’, en werd vervolgens met goud bekroond.

Friede komt niet vaak voor in de Joodse pers, maar wel in 1915. Er verscheen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een dringende oproep, ondertekend door tal van prominenten, waaronder Friede. De economische situatie was zo slecht, en de persoonlijke financiële situatie voor Joden nog meer, dat ondersteuning voor de toen komende Pesach essentieel werd. Het bericht riep op tot ondersteuning. In hetzelfde jaar veranderde er iets fundamenteels bij het bedrijf. Volgens een bericht in Scheepvaart van 7 december 1915 namen de broers Van den Bergh en schoonzoons van Friede de onderneming over en werd het een handelsvennootschap onder de naam Firma Gebroeders Van den Bergh.

Tijdens de laatste jaren van zijn leven ging Friede in Nijmegen wonen. Hij werd daar voorzitter van het Israëlitische Armbestuur en bestuurslid van het Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland.
Friede overleed op 29 maart 1937 in Nijmegen. De Telegraaf besteedde er aandacht aan en schreef:

‘(Van onzen correspondent) NIJMEGEN, 30 maart. — In den ouderdom van 79 jaar is gisteren te dezer stede overleden de heer Friede Knurr, oprichter van de firma Friede te Rotterdam, welke later is overgegaan In de N.V. Gebrs. van den Bergh’s Koninklijke Fabrieken te Oss en Rotterdam. De heer Friede nam in het leven der Joodsche gemeente een vooraanstaande plaats in. Hij was jarenlang voorzitter en daarna eere-voorzltter van het armbestuur der Israëlitische gemeente en verscheidene Jaren lid van den Kerkeraad dier gemeente. De begrafenis vindt plaats woensdag a.s. op de Israëlitische begraafplaats.’

De bedoelde begraafplaats is de Joodse begraafplaats in Nijmegen.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, Friede Knurr, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 521 pagina 88.
“Residentienieuws en Binnenland (naturalisatie)”. “Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage”. ‘s-Gravenhage, 1901/04/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000910182:mpeg21:p00001
“Het vaderland (tentoonstelling)”. ‘s-Gravenhage; ‘s-Gravenhage, 1909/08/03 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001487239:mpeg21:p00001
“GEMENGD NIEUWS (tentoonstelling)”. “Haagsche courant”. ‘s-Gravenhage, 1909/08/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000132790:mpeg21:p005
“Advertentiën (ondertrouw Seraphina).”. “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant”. Nijmegen, 1914/05/02 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRANM02:000017068:mpeg21:p002
“DRINGENDE OPROEP.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1915/02/19 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859553:mpeg21:p003
“Algemeen adresboek van Nederland en Nederlandsch-Indië ten dienste van handel, nijverheid, landbouw en verkeer : algemeene naamlijst van beroepen en bedrijven van alle gemeenten : -“. Nijgh & Van Ditmar, 1918. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKIT03:000119561:00005
“Friede Knurr.”. “Scheepvaart”. Rotterdam, 1915/12/07 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000735272:mpeg21:p00002
“BINNENLAND armbestuur.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1921/11/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584037:mpeg21:p00004
“CENTRAAL TEHUIS VOOR ISRAELIETEN IN NEDERLAND.”. “Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad”. ‘s-Gravenhage, 1926/06/07 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010010353:mpeg21:p001
“FRIEDE KNURR OVERLEDEN.”. “De Telegraaf”. Amsterdam, 1937/03/30 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110577228:mpeg21:p010

illustratie:
“Residentienieuws en Binnenland (naturalisatie)”. “Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage”. ‘s-Gravenhage, 1901/04/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000910182:mpeg21:p00001

gepubliceerd:
21 augustus 2020

laatst bijgewerkt:
25 november 2021