Hoveniersstraat

De Hoveniersstraat is vernoemd naar de hoveniers, die hier vroeger hun tuinen bezaten. De straat heette vóór 1871 Hovenierslaan; ze stamde uit het begin van de 17e eeuw. In het midden van de 19e eeuw komt ze ook wel voor als Dwarsboschlaan. Voor het bombardement van 14 mei 1940 liep de Hoveniersstraat van de Warmoezierslaan naar de Goudsesingel; nu is het de naam van een straat, lopende van de Van Alkemadestraat naar de Jan van Loonslaan.

Hoveniersstraat  – chewresjoel
In deze straat was rond 1890 de particuliere synagoge “godsdienst is ons streven” gevestigd met als chazzan de heer Kogel

bron:
“Binnenland chazzan.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/12/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000561036:mpeg21:p00002
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase (geraadpleegd 4 mei 2020).

laatst bijgewerkt:
4 mei 2020