Hoveniersstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, XVIII-327-01 De kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in de Hoveniersstraat, uit het zuiden, 1937. Topografie Rotterdam, toegangsnummer 4202.

De Hoveniersstraat is vernoemd naar de hoveniers, die hier vroeger hun tuinen bezaten. De straat heette vóór 1871 Hovenierslaan; ze stamde uit het begin van de zeventiende eeuw. In het midden van de negentiende eeuw komt ze ook wel voor als Dwarsboschlaan. Voor het bombardement van 14 mei 1940 liep de Hoveniersstraat van de Warmoezierslaan naar de Goudsesingel; nu is het de naam van een straat, lopende van de Van Alkemadestraat naar de Jan van Loonslaan.

Hoveniersstraat  – chewresjoel
In deze straat was rond 1890 de particuliere synagoge “godsdienst is ons streven” gevestigd met als chazzan de heer Kogel.

Evangelisatie in de rosse buurt
Op zaterdagavond zongen wij in die buurt ook in koor. Een voorval kan ik mij nog goed herinneren, als bewijs dat niet iedere buurtbewoner ingenomen was met die soort verkondigen van het evangelie. Het raam van een bovenverdieping werd opengeschoven en een bloempot uit de vensterbank suisde omlaag, gelukkig niet op onze hoofden, maar in gruzelementen ernaast. Maar toen had u de scheldpartij moeten horen van andere straatbewoners tegen deze onverlaat, die zoiets jegens ons durfde doen. We lieten ons niet afschrikken, maar bleven evangeliseren in de rosse buurt van Roodezand, Zandstraat en Schiedamschedijk.
Dominee W. G. van der Ree, Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 december 1983.

Hoveniersstraat – kerk
De kerk in de Hoveniersstraat werd gebruikt voor de Zendingsvereeniging onder de Joden ‘Mordechai’. Deze organisatie deelde onder de armste Joden in Rotterdam (en met name de Zandstraatbuurt) brood uit, mits men een kerkdienst bijwoonde.

Hoveniersstraat 9  – Hartogs & Boers
Rond 1905 was hier de koosjere kruidenierszaak van Hartogs & Boers gevestigd. Bestellingen voor deze zaak werden ook aangenomen op de Almondestraat 39 en de Schoterboschstraat 55.

 

bron:
“Binnenland chazzan.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/12/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000561036:mpeg21:p00002
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase (geraadpleegd 4 mei 2020).
“Mordechai.”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1904/09/27 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 15-12-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010994617:mpeg21:p006
Herman Romer, De ondergang van de Zandstraatbuurt. Het kwartier voor 1940 (Zaltbommel 1999) 61 (Mordechai).
Hartogs & Boers, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 13, 31-03-1905. Geraadpleegd op Delpher op 19-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416013:00001

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, XVIII-327-01 De kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in de Hoveniersstraat, uit het zuiden, 1937. Topografie Rotterdam, toegangsnummer 4202.
Hartogs & Boers, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 13, 31-03-1905. Geraadpleegd op Delpher op 19-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416013:00001

gepubliceerd:
30 april 2020

laatst bijgewerkt:
19 december  2021