IBRI

Op 1 januari 1869 kwam het eerste nummer uit van IBRI, een Blad voor de Israëlietische en  Algemene Volksbeschaving.

Het initiatief dat toen genomen werd heeft niet geleid tot een blad dat echt bekend is geworden. De krant stond onder toezicht en redactie van Dr. L. Landsberg, de opperrabbijn voor het Hertogdom Limburg en werd in Dordrecht uitgegeven, bij A. H. Frenk & Zonen. Per kwartaal kostte het blad ƒ 0,75 en het verscheen elke veertien dagen.

 

bron:
verschijning, BINNENLANDSCHE BERICHTEN. AMSTERDAM, 14 Januarij .. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-01-1869, p. 98. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873087:mpeg21:p002.
Ibri, BINNENLANDSCHE BERICHTEN. AMSTERDAM, 14 Januarij .. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-01-1869, p. 98. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873087:mpeg21:p002.

illustratie:
Ibri, BINNENLANDSCHE BERICHTEN. AMSTERDAM, 14 Januarij .. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-01-1869, p. 98. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873087:mpeg21:p002.