Isaac Pinhashick

Chauffeur Isaac Pinhashick (Odessa, 14 februari 1897) was in 1915 de eerste Joodse clublid van Feyenoord. Dit werd door Jan Oudenaarden gereconstrueerd in het eerste deel van zijn boekenreeks De Geschiedenis van Feyenoord. Toen Isaac lid werd bestond de club nog maar zeven jaar. In september 1917 wordt Isaac in het clubblad De Feijenoorder genoemd, hij had zijn contributieplicht voldaan. Vier jaar later werd hij, wegens een te hoge contributieachterstand, geroyeerd.

Zijn ouders, Mendel Pinhashick (Puchowitschi, – Auschwitz, ) en Gina Kramer (Puchowitschi, – Auschwitz, ) waren Russen die aan het eind van de negentiende eeuw de pogroms ontvluchtten. Ze deden dat via België, Isaac werd in 1906 in Rotterdam ingeschreven en woonde daarvoor in Antwerpen. Ze begonnen een zaak op de Schiedamsedijk. Naast Isaac waren er in het gezin van Mendel en Gina nog meer kinderen; Sprinca (Odessa, 1 juli 1896), Aaron (Antwerpen, – Rotterdam, ) en Lisa (Antwerpen, 1905).

Op 24 juni 1931 trouwde Isaac in Rotterdam met Maria Theresia Barendina Schaap en ze kregen een jaar later, op 26 januari 1932 hun dochter Jacoba. Isaac en Maria scheidden op 26 mei 1936. Het was niet het eerste huwelijk voor Isaac, voor Maria was hij op 24 april 1924 gehuwd met Alida Christina Euser (Rotterdam, 18 juni 1902) met wie hij een zoon kreeg, Jacques (Rotterdam, 9 juni 1924). Dit huwelijk eindigde op 23 januari 1929 in een echtscheiding.

Het gezin woonde op een groot aantal achtereenvolgende adressen in de stad. Vanaf 1934 werd er bijna elk jaar verhuisd en adressen door de gehele stad zijn geregistreerd, zoals in 1934 de Maashaven 40a en vier adressen later in 1935 de Nauwe Kerkstraat 13. Zo gaan de verhuizingen door, meestal is het gezin inwonend op het nieuwe adres. Het gezin bestond overigens niet meer na 26 mei 1936, de echtscheiding tussen Maria en Isaac werd uitgesproken. Ze waren nog geen vijf jaar gehuwd. Maria gaat weg met Jacoba en werd op 16 september 1936 ingeschreven op de Jericholaan 4a, waar ze ook inwonend was. Op 24 maart 1937 trouwde ze met Phillipus van Waardhuizen (Rotterdam, 1 december 1905).

Isaac overleefde de oorlog, in tegenstelling tot een groot deel van zijn familie. Vlak voor de oorlog woonde hij op de Pretorialaan 62c. Hij kwam via Westerbork, waar hij op 17 september 1942 werd ingeschreven, met het transport van 21 september 1943 in Auschwitz terecht. Hij werd geselecteerd voor werk en maakte de bevrijding in Auschwitz mee.
Na de oorlog werd hij in Rotterdam ingeschreven op het Bospolderstraat 55b. Op 27 februari 1976 ging hij naar Amsterdam en werd ingeschreven op de Henri Polaklaan 10, waarna hij op 12 november 1976 verhuisde naar de Akerwateringstraat 243, bejaardencentrum Beth Shalom. Isaac overleed op 27 maart 1978 in Amsterdam.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, Isaac Pinhashik, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-372.
Jurryt van Vooren, De Joden van Feyenoord, Nieuw Israëlietisch Weekblad, 11 februari 2022
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk, Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten, Rotterdam, archief 999-06, inventaris­num­mer 1936S1, 26-05-1936, Nadere toegang op het huwelijks- en echtscheidingsregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1936.179, folio s1-094v
Stadsarchief Rotterdam, Maria Theresia Barendina Schaap, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-415.
Stadsarchief Rotterdam, Maria Theresia Barendina Schaap, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-520.
Stadsarchief Rotterdam, Maria Theresia Barendina Schaap, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-372.
echtscheiding Euser, GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN. NAAMSVERANDERINGEN. Commissariaat voor Indische Zaken.. “Nederlandsche staatscourant”. ‘s-Gravenhage, 26-01-1929. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000182650:mpeg21:p003
Familiebericht. “Het Parool”. Amsterdam, 30-03-1978. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010839471:mpeg21:p024
Stadsarchief Amsterdam, Isaac Pinhashick, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1723
Kaart Joodsche Raad via Arolsen Archives, 130353633 – Izaak PINHASHICK

gepubliceerd:
23 februari 2022

laatst bijgewerkt:
23 februari 2022