Keerweerlaan

De Keerweerlaan was een zijstraat van de Binnenweg (ter hoogte van het huidige Binnenwegplein) en ging vanaf die straat naar het zuiden en eindigde iets ten zuiden van de huidige Westblaak. De straat werd vernietigd bij het bombardement van 14 mei 1940. Na de oorlog werd de straat Keerweer iets ten oosten van de voormalige Keerweerlaan aangelegd.

Keerweerlaan – gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen, 27 mei 1904: ‘Dank zij de energie van den heer George W. van Biene is Rotterdam thans een gebouw rijk geworden, waaraan sinds lang groote behoefte was Op een terrein gelegen aan den Keerweerlaan is het „Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen” in een verbazend korten tijd gebouwd en maakt het ofschoon eenvoudig, vooral ’s avonds met een zee van electrisch licht, een hoogst aangenamen indruk. Ofschoon de reusachtige zaal ruimte biedt voor circa 3700 plaatsen, kan men overal zelfs de fijnste pianissimo’s hooren. De acoustiek wordt dan ook zeer geprezen. Zaterdag wijdde Rotte’s Mannenkoor met de Stafmuziek van de de Schutterij alhier het gebouw met een concert in, waarvan de opbrengst strekte ten bate van de beide sanatoria voor longlijders en ook maandagmiddag en ’s avonds werden er populaire concerten gegeven. Den heer van Biene zij met deze onderneming veel succes toegewenscht.’

Keerweerlaan 3 – Beth Am (Huis van het Volk)
Op 29 december 1935 werd op dit adres op de hoek met de Oude Binnenweg het Beth Am van de Mizrachische en Zionistische jeugdverenigingen ingewijd. Het was één groot lokaal dat door een schot in twee zalen verdeeld kon worden.

Keerweerlaan 15-17 – Hartogs & Co
Deze onderneming was hier rond 1915 gevestigd. Het was een confectiebedrijf; de Eerste Nederlandsche Electrische Confectiefabriek Hartogs & Co (1893-1953)

Keerweerlaan 19 – lokaal M. Olman
Dit etablissement was hier rond 1900 gevestigd. Mozes Stad (Rotterdam, 29 juni 1836 – Rotterdam, 23 februari 1905) en Elisabeth de Roode (Rotterdam, 20 december 1833 – Rotterdam, 6 mei 1918) vierden er op 25 augustus 1900 hun veertigjarig huwelijksfeest.

Keerweerlaan 19 – Inrichting voor Zang- en Muziekonderwijs
In januari 1901 was er sprake van de oprichting van een Israëlitisch Gemengd- en Kinderkoor. Geïnteresseerden konden dit kenbaar maken op dit adres. Op 10 februari 1901 werd de eerste vergadering van het koor gehouden. Het comité bestond uit A. van Broek die op Hang 101 woonde, S. van Dam van de Korte Hoogstraat 28 en Meijer Olman (Delft, – Den Haag, ) die op dit adres woonde. Meijer was gehuwd met Wilhelmina van Leeuwen (Rotterdam, – Rotterdam, ) en zij hadden negen kinderen. Het kinderkoor werd Orpheus genoemd en Meijer Olman werd de directeur van het koor. Volgens een advertentie uit 1901 was Olman ook balletmeester.
A. van Broek was Alexander van Broek (Rotterdam, 17 maart 1887).

 

 

 

bron:
Stad – de Roode, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 17 augustus 1900. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411033:00001.
Keerweerlaan 19, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 28 december 1900. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411053:00001.
Koor, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 1 februari 1901. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412005:00001.
Koor, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 8 februari 1901. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412006:00001.
Koor, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 15 februari 1901. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412007:00001.
Balletmeester, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 15 maart 1901. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412011:00001.
Gebouw voor Kunsten, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 27 mei 1904. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005415022:00001.
Hartogs & Co, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 2 juli 1915. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420027:00001.
Hartogs & Co, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 7 november 1919. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421097:00001.
Beth Am, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 3 januari 1936. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428053:00001.
A. van Broek, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, toegangsnummer 477.

illustratie:
Stad – de Roode, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 17 augustus 1900. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005411033:00001.
Koor, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 8 februari 1901. Geraadpleegd op Delpher op 06-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412006:00001.

gepubliceerd:
6 juni 2024

laatst bijgewerkt:
6 juni 2024