Lamsteeg

Stadsarchief Rotterdam. beeld en geluid, PBK-3835 Lamsteeg, vanuit het noorden. Op de achtergrond links het kledingmagazijn C&A en het spoorwegviaduct. 1938. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

De Lamsteeg dankt haar naam aan het huis ‘het Lam’, dat in 1490 en 1491 voorkomt op de Middeldam of Hoogstraat. De steeg liep van de Boerenvischmarkt naar de Hoogstraat in het verlengde van de Eerste Lombardstraat. De naam Lamsteeg wordt voor het eerst in 1543 vermeld. ‘Het Lam’ schijnt in die tijd een herberg geweest te zijn. Tot in de zeventiende eeuw lag over de Botersloot de Lamsbrug, die de Lamsteeg met de Lombardstraat verbond.  Bij besluit B & W van 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.

Lamsteeg 7-boven – kindermeisje
In 1884 werd op dit adres een kindermeisje gevraagd en hiervoor adverteerde men in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.
Enkele maanden later verscheen in De Israëliet wederom een advertentie waaruit bleek dat Anna Catharina Pienas op dit adres was overleden, bijna 5 maanden oud. Anna Catharina was een dochter van Helena Pool (Rotterdam, – Gouda, ) en handelsagent Jacob Leon (Jacques) Pienas (Leiden, 14 juni 1849). Naast Anna Catharina hadden Helena en Jacques de volgende kinderen: Leon Jacob (Rotterdam, 27 april 1879 – Rotterdam, 22 april 1889), Meijer Jacob (Rotterdam, – Auschwitz, ), Levie Jacob (Rotterdam, 20 juni 1882 – Rotterdam, 5 september 1884), Nanette (Rotterdam, – Auschwitz, ), Mozes Jacob (Rotterdam, 8 juli 1887), Leonie Bertha (Rotterdam, 23 oktober 1889), Anna Elisabeth (Rotterdam, – Auschwitz, ), Leon Jacob (Rotterdam, 7 mei 1893) en Rachel Jacob (Rotterdam, 19 mei 1896 – Rotterdam, 8 januari 1962). Het gezin woonde na dit adres onder andere op de Goudschestraat 55, Crooswijkschekade 3, Boezemsingel 164, Bergweg 326a en de Bergschelaan 208a.

 

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam. beeld en geluid, PBK-3835 Lamsteeg, vanuit het noorden. Op de achtergrond links het kledingmagazijn C&A en het spoorwegviaduct. 1938. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase.
Kindermeisje, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 15, 1884, no 37, 26-09-1884. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400037:00001
overlijden, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 6, 1885, no 1, 02-01-1885. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005569001:00005

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam. beeld en geluid, PBK-3835 Lamsteeg, vanuit het noorden. Op de achtergrond links het kledingmagazijn C&A en het spoorwegviaduct. 1938. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
5 december 2021

laatst bijgewerkt:
5 december 2021