Leon Gokkes

Op 10 maart 1912 werd in Rotterdam Lion Gokkes geboren als oudste zoon van Jacob Gokkes (Amsterdam, 17 november 1884 – Auschwitz, 26 oktober 1942) en Rebecca de Roode (Rotterdam, 31 januari 1891 – Auschwitz, 26 oktober 1942). Jacob en Rebecca waren op 16 augustus 1911 in Rotterdam getrouwd.

Naast Lion kregen Jacob en Rebecca nog twee kinderen; Levie (Rotterdam, 17 mei 1914 – Midden Europa, 31 maart 1944) en Izaäk (Schiedam, 23 februari 1918 – Bergen-Belsen, 31 mei 1945). Het was een zeer muzikaal gezin, alle drie de zoons werden musicus.
Het gezin woonde op verschillende adressen in de stad, waaronder vanaf 6 febrri 1928 op de Boezemlaan 24a, vanaf 31 maart 1930 op de Rechter Rottekade 147b en vanaf 5 juli 1937 op Hofdijk 19a. Rond 1941 woonde het gezin aan de Dordtselaan 52c.

Leon was een begaafd musicus, die al op twintigjarige leeftijd de aandacht van de pers, in de vorm van het NIW, trok. Nevenstaande foto stond op 15 april 1932 in deze krant met het volgende artikel:
De heer Leon Gokkes, die 10 maart jl. twintig jaar is geworden en te Rotterdam is geboren, heeft zich trots zijn jeugdige leeftijd reeds een zeer voortvarenden ijverig organist getoond. Hij is organist van de Pandora-bioscoop te Schiedam, waar hij een Standaart-orgel bespeeld, terwijl hij eveneens organist is van het Luxor Theater te Vlaardingen, waar het merk van het orgel is Blaisse en Strunk. De directie van de beide Theaters prijzen bij voortduring zijn bekwaamheden. De jeugdige organist gaat ongetwijfeld een schoone toekomst tegemoet.”

Leon kwam inderdaad verder dan organist bij deze theaters, hij werd opgemerkt door de radio en onder de naam Ronald Parker maakte hij daar carrière. Naast Ronald Parker gebruikte Leon in zijn loopbaan ook de naam Arthur Gray.

In Rotterdam bleef Leon ook actief, en wel als dirigent van het Rotterdamse Jazz- en Symphonieorkest. In de jaren voor de oorlog was Jazz in Rotterdam zeer populair en dirigent zijn van een dergelijk orkest was een mooie functie.

Voor zover bekend was Leon niet gehuwd. Hij werd, net zoals zijn broer Levie, in Midden Europa op 31 maart 1944 vermoord.

bron:
parenteel van Mozes Gokkes bezocht 16 nov 2013.
krantenartikel Nieuw Israëlitisch Weekblad (15 april 1932).
Lion Gokkes op www.joodsmonument.nl (bezocht 16 nov 2013)
Encyclopedie van de Muziek, Lichte muziek bij de radio voor Wereldoorlog II – (Amsterdam 1956)
Jazz in Rotterdam (bezocht 16 nov 2013).
http://rotterdam.digitalestamboom.nl – gezinskaart.

foto:
krantenartikel Nieuw Israëlitisch Weekblad (15 april 1932).