Lou Vorst

louvorstLou (Levie) Vorst werd op 8 oktober 1903 in Amsterdam geboren. Hij komt uit een gezin van diamantbewerkers. Hij overleed in Israël op 28 juli 1987.

In 1922 deed Lou Vorst toelatingsexamen voor de Universiteit van Amsterdam. Hij ging daar klassieke letteren studeren. Hij ging een paar jaar later werken als godsdienstleraar op de Joodse School in Amsterdam-Noord, later op de Godsdienstschool aan het Jonas Daniël Meijerplein en toen in 1927 de Joodse Mulo werd opgericht werd Lou daar hoofd van het godsdienstonderwijs.
in 1928 werd hij leraar aan het Beth Hamidrasj in Amsterdam, daarna, in 1929, leraar in rabbijnse vakken aan het Jongensweeshuis aan de Amstel in Amsterdam. In 1931 haalde opperrabbijn A. B. N. Davids Lou Vorst naar Rotterdam waar hij bij het seminarium ging werken. In april 1942 woonde het gezin Vorst op Hugo Molenaarstraat 29a. Van 1952 tot 1957 werkte bij weer in Amsterdam, bij de Joodse HBS, de latere Joodse Scholengemeenschap Maimonides.

In de oorlog kwam Lou Vorst, zijn hoogzwangere vrouw Henriëtte Vorst – van Gelder en hun vier kinderen in Westerbork terecht en hij overleefde Bergen-Belsen. Zijn vier kinderen overleefden ook, maar zijn vrouw Henriëtte kwam om op 28 april bij Tröbitz en zat in “het verloren transport“. Hun zoontje Baruch werd geboren in Westerbork en is daar na enkele weken overleden.

Lou kwam op een brancard terug in Rotterdam; waar voor de oorlog 13.000 Joodse inwoners waren, vijf jaar later nog maar 800. Voor het naoorlogse Rotterdam was Lou Vorst van groot belang. Onder zijn leiding probeerde het handjevol overlevenden te herbouwen wat zo geschonden was. Daarbij legde Vorst nadruk op het belang van het gezin en de waarden van de Thora. Dat waren voor hem de kernwaarden waardoor de continuïteit van het Joodse volk gewaarborgd kan zijn.

Zijn persoonlijkheid dwong gezag af en hij was de bindende factor binnen het opperrabbinaat voor Nederland. In 1971, bij zijn afscheid van de Joodse gemeente in Rotterdam, werd hij onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Toen zijn werk in Rotterdam klaar was emigreerde hij naar Israël waar hij bij zijn lewaaje (begrafenis) op 28 juli 1987 door een aantal van zijn vroegere leerlingen naar zijn graf gedragen werd.
In Rotterdam is de Levie Vorstkade naar hem vernoemd.

 

bron:
opperrabbijn Lou Vorst 1903 – 1987 door L J van Coeverden.
www.joodsmonument.nl, lemma gezin Vorst (geraadpleegd 21 feb 2015)

gepubliceerd:
4 maart 2010

laatst bijgewerkt:
12 februari 2021