Moritz de Sterke

Moritz de Sterke (Rotterdam, 13 oktober 1879 – Rotterdam, 15 september 1939) was werkzaam bij de onderneming van zijn vader, Louis de Sterke & Co. en actief in Joods Rotterdam. Moritz was kerkenraadslid, lid van het Nederlands Israëlitisch Armbestuur, lid van het college van regenten van het Gesticht voor Israëlitische Oude Lieden en Zieken. Daarnaast was hij penningmeester van de Commissie tot Spijsverzorging aan Minvermogende Israëlieten. Hij was gehuwd met Louise Frederika de Sterke (Rotterdam, 15 mei 1890 – Rotterdam, 29 juni 1965).

Moritz en Louise trouwden op 30 april 1918 in Rotterdam en kregen twee dochters; Elisabeth Dina (Rotterdam, 8 juni 1919) en Elsa Henriëtte (Rotterdam, 23 mei 1922 – Netanya, 26 december 1970). Het gezin woonde op de Rochussenstraat 267b, het pand bestaat nog. Het gezin was niet onbemiddeld en had een dienstbode, Francina van Helden, die op 28 juni 1923 al 12½ jaar in dienst was bij De Sterkes.
Volgens de kaart van de Joodse Raad werd dochter Elisabeth pedicure. Ze woonde ten tijde van de oorlog bij haar moeder in huis. Elsa werd volgens haar kaart verpleegster en was ingeschreven op de Schietbaanlaan 42a, het Joodse ziekenhuis. Bij geen van de drie kaarten zijn aantekeningen gemaakt waaruit is af te leiden dat ze in Westerbork of Vught werden ingeschreven.

In oktober 1919 was Moritz al betrokken bij de Commissie tot Spijsverzorging aan Minvermogende Israëlieten in Rotterdam. In een oproep tot ondersteuning staat zijn naam bij het betreffende comité. Bij een oproep die twee jaar later in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen verschijnt blijkt Moritz inmiddels de penningmeester te zijn. Moritz was verder een aanhanger van Sparta. Zijn naam komt voor in december 1918 in het maandelijkse mededelingenblad van Sparta, De Spartaan.

Het overlijden van Moritz in 1939, nog geen 60 jaar oud, kwam volgens de advertentie plotseling. Louise bleef met haar twee dochters achter vlak voordat de oorlog zou beginnen. Het familiebedrijf kwam onder een Verwalter (Duitse zaakgelastigde) te staan.

Hoe het gezin vervolgens de oorlog is doorgekomen is nog niet bekend. Heeft u informatie, mail.

 

bron:
kaart Joodse Raad Louise F. de Sterke via Arolsen Archives, 130380484.
kaart Joodse Raad Elisabeth D. de Sterke via Arolsen Archives, 130380481.
kaart Joodse Raad Elsa H. de Sterke via Arolsen Archives, 130380482.
Stadsarchief Rotterdam, Moritz de Sterke, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-457.
www.jodeninnederland.nl, lemma Moritz de Sterke.
overlijden Elsa, Inge Windmueller Horowitz, Windmueller Family Chronicle (Richmond 1981) 87.
De Spartaan; maandelijkse mededelingen van de R.V. & A.V. “Sparta”, 1918, no 103, 1918. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSARO01:003298027:00001.
oproep, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 50, 1919, no 43, 24-10-1919. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421095:00001
oproep, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 52, 1921, no 43, 28-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422042:00001
Francina van Helden, Maandbericht; officiëel orgaan der Afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, jrg 1, 1924, 01-01-1924. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001905001:00001
overlijden Moritz, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 35, 1939, no 38, 22-09-1939. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005447090:00001
Verwalter, NEDERLANDS BEHEERSINSTITUUT. “Nederlandsche staatscourant”. ‘s-Gravenhage, 26-01-1949. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000181764:mpeg21:p011

illustratie:
overlijden Moritz, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 35, 1939, no 38, 22-09-1939. Geraadpleegd op Delpher op 11-09-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005447090:00001

gepubliceerd:
11 september 2021

laatst bijgewerkt:
11 september 2021