NASM-Hotel

Het landverhuizershotel van de NASM op de Wilhelminakade te Rotterdam. Gebouwd in 1893, de oorlog doorstaan, maar niet de sloopgolf van de 70-er jaren. Het bleef dan ook bestaan tot 1970. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4029_PBK-7307

Op 8 februari 1893 werd in Rotterdam het landverhuizershotel geopend met plaats voor 1800 emigranten. De landverhuizers waren tot dat moment verspreid over de stad (zie kaart) en het was makkelijker om ze bij elkaar te houden. De maatschappij werd zo ook minder afhankelijk van de logementen, met hun vaak hoge tarieven, en men kon makkelijker de reis voor een totaalprijs aanbieden, het zogenaamde doortarief. Dit betrof de de passage, het vervoer van de plaats van herkomst, de opvang in Rotterdam en het verblijf in de stad. Het hotel maakte een uitstekende indruk bij de bevoegde autoriteiten in Noord Amerika en kon de hygiëne veel beter waarborgen dan de soms morsige logementen..

De Rijndam, een van de schepen van de HAL. Deed dienst voor de HAL in de vijftiger jaren van de 20e eeuw. Collectie Stadsarchief Rotterdam Beeldbank 4029_PBK-2001-121

Het hotel was gevestigd op de Wilhelminakade. Er waren daar ligplaatsen in gebruik genomen en ook een behoorlijk stuk grond. In eerste instantie was het kantoor nog gevestigd in het Poortgebouw en in een pand aan de Prins Hendrikkade, in 1901 kwam het kantoor op de Wilhelminakade gereed, het huidige Hotel New York.
De tenaamstelling van het hotel werd overigens gevolgd tot 1896. De NASM voegde toen “Holland-Amerika Lijn” toe aan haar statutaire naam en vanaf dat moment werd dat, wat daarvoor al in het spraakgebruik gewoon was, gevolgd.

bron:
bewerking uit Rotterdams Jaarboekje, Historisch Genootschap Rotterodamum. Artikel was een bewerking van een doctoraalscriptie aangevuld met gegevens uit “Toen zij uit Rotterdam vertrokken” Uitgeverij Waanders, 1990

laatst bijgewerkt:
7 september 2019