Oproep voor nazaten van Willem Sanders

In verband het het actualiseren van onze lokale geschiedenis (Gemeente Houten), komen we (Lions Club Houten) graag in contact met nazaten van Willem Sanders.

Willem woonde aan de Eendrachtstraat 44a te Rotterdam voordat hij met zijn vrouw, Rebecca Johanna Cohen, vanaf medio 1942 in onze gemeente (toen: Schalkwijk) onderdook. Daar zijn zij in oktober 1943 door de SD gearresteerd, samen met hun op het duikadres geboren zoontje Bernard Arend. Allen zijn vermoord in Auschwitz.

Nog niet zo lang geleden is opgehelderd onder welke feiten en omstandigheden die arrestatie plaatsvond. Nazaten zouden daarin geïnteresseerd kunnen zijn. Mogelijk temeer, nu er ruim 70 jaar lang onjuiste verhalen de ronde deden. Verder betrekken we nabestaanden graag bij de eventuele aanvraag van zgn “Stolpersteine”: zie www.stolpersteine.eu.

Wat weten we van Willem Sanders?
De gegevens van Joodsmonument.nl, zoals hierboven al genoteerd. Er zijn ook enkele foto’s. Willem was enig kind. Zijn vader is onbekend gebleven. Zijn moeder was Sophia Sanders (3 mei 1902 te Rotterdam) en zij overleed op 30 september 1942 in Auschwitz. Sophia kwam uit een groot gezin (meer dan 10 kinderen). Een broer (of neef) van Sophia is getrouwd met mevrouw J. (Jaap of Joop en Netty) v d Ploeg-Sanders. Zij woonden in 2001 op de Viskaarweg in Hoogvliet. Inmiddels zijn zij overleden, maar of er kinderen zijn is ons onbekend.

Wij gaan ervan uit dat er nog nazaten van Willem Sanders, (achter-klein-kinderen van de broers en zussen van Sophia Sanders) in Rotterdam woonachtig zijn.

 

Met vriendelijke groeten,
namens Lion Club Houten,
Joost Uytewaal

Informatie via deze link. Wij sturen het door.