Slotlaan

Deze laan herinnert aan het Slot Honingen dat hier vroeger stond. De Slotbrug en Slotlaan liggen op het terrein van het voormalige slot. De Slotlaan is al lang onder deze naam bekend. De Slotstraat loopt naar dit terrein en komt uit op de Hoflaan. De oude naam van de Slotstraat was Hofstraat, eveneens ontleend aan het Slot of Hof Honingen.

davidhuisSlotlaan 31
Midden in Kralingen staat een prachtig pand met in de timpaan een gigantische Davidster. Waarom? De fantasie gaat al snel alle kanten op. Waarom zit die ster daar, was het een synagoge, was het het huis van een rabbijn??

Deze stadsvilla is een uit ca 1870 stammend rijksmonument en verbouwd rond 1910 door architectenbureau C. Bruijnzeel & Co. Dit bureau was via de familie gelieerd aan de keukenfabrikant (een van de zonen richtte dit bedrijf op), en het bureau ontwierp meer huizen in de buurt, zoals Voorschoterlaan 44, 46, 54 en Essenlaan 12-24.

Slotlaan 31 kan niet los worden gezien van nummer 29. Nummer 29 heet “Het Oude Slot”, nummer 31 “Het Nieuwe Slot”. Op nummer 29 heeft het Slot Honingen gestaan. Dit slot werd in 1572 door de Spanjaarden verwoest, de bij de Slotlaan gelegen vijver is het restant van de slotgracht.

Tot de verbouwing van 1910 was er een kindertehuis in het pand gevestigd (kindertehuis Welkom). In 1911 werd het woonhuis en woonde de familie J. M. Furstner er. In 1930 werd de kelder vergroot en werd er een serre aan het pand gebouwd. In 1939 woont Siegfried Max Hijmans er met zijn vrouw Flora de Sterke. Hij was Joods en werkte bij de firma Herman Hijmans & Co, grossiers in wollen stoffen en voerings. Dit bedrijf was een Rotterdams bedrijf en in 1877 opgericht door Hijman Hijmans.

In 1948 werden de keuken en de serre gewijzigd qua bestemming en werden deze ruimtes kantoor. Na 1951 werd het pand een tehuis voor blinden. De laatste jaren heeft de in 1985 opgerichte Stichting Davidhuis in het pand gezeten. Deze organisatie was erop gericht om het Hele Leven te genezen door spirituele bewustwording. Nu zit deze stichting niet meer in dit pand.
De Davidster? We kunnen aannemen dat deze voor de oorlog geplaatst werd door de heer Hijmans en dat de stichting die er tot recent zat de ster heeft aangegrepen om het huis een naam te geven.

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 16 sep 1936,
jaarboeken stadsarchief Rotterdam,
wikipedia
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen

illustratie:
foto met dank aan Evert van den Oever.

Laatst bijgewerkt:
11 september 2019