Stationssingel

De naam van deze ten noorden van Rotterdam CS gelegen straat werd  vastgesteld op 10 februari 1905. Het Centraal Station heeft twee voorgangers gehad. Op 1 november 1847 werd het eerste Rotterdamse stationsgebouw geopend. Het stond even buiten de Delftse Poort en bleef bijna dertig jaar in gebruik. Op 28 april 1877 volgde de opening van het nieuwe Centraal Station. In de loop der jaren werd dit omgedoopt tot Station Delftse Poort. Het werd bij het bombardement in mei 1940 beschadigd, doch bleef daarna nog zeventien jaar in gebruik. De situatie rond de Spoorsingel was voor mei 1940 anders dan tegenwoordig, zoals een uitsnede van de kaart van 1936 laat zien.

Stationssingel 9a – Simon Hijman
In 1930 woonde de voorzitter van het bestuur van het Israëlietische Begraafgenootschap op dit adres. Dit was vertegenwoordiger Simon Hijman (Schiedam, – Monowitz, ). Hij was gehuwd met Johanna van Gelder (Rotterdam, – Auschwitz, ) en zij hadden de volgende kinderen: Maurits (Rotterdam, – Rotterdam, Elizabeth (Rotterdam, 20 juni 1894). Elizabeth overleefden de oorlog.

Stationssingel 9a – Martha Hijman-Hertz
In het begin van de bezetting woonde hier Martha Hijman-Hertz (Sittard, – Auschwitz, ), de weduwe van Maurits Hijman (Rotterdam, – Rotterdam,

Stationssingel 9a – gezin Laufer
In 1947 woonde hier het gezin van Ignac Vilem (Willy) Laufer en Betsij Zwarenstein en hun zoon Herman Mozes werd toen geboren.

Stationssingel 11a – Fie Frenkel
Fie (Betje Fijtje) Frenkel (Pernis, – Sobibor, ) was in 1931 een van de adressen waar kopij voor de Joodse Jeugdkring te Rotterdam naartoe gezonden kon worden. Zij trouwde 28 januari 1934 trouwde met Saam Seijffers (Gouda, – Sobibor, ). Zij was de dochter van Salomon Frenkel (Pernis, – Amsterdam, ), die in 1940 in de Joodsche Invalide in Amsterdam overleed en van Mietje Frank (Ooststellingwerf, – Sobibor, ) die op de Schepenstraat 97c in een rusthuis woonde. Fie had een broer Roelof Menasse (Rotterdam, – Duitsland, ). Saam en Fie woonden ten tijde van de oorlog in Gouda en hadden een dochter Annette Mia (Gouda, – Sobibor, ).

Stationssingel 43 – Siegmund Elze en Annie de Leeuw
Procuratiehouder Siegmund Elze (Rotterdam, 1904 – Wageningen, 1948) en Anne (Johanna) de Leeuw (Arnhem, 1910 – Haifa, 1998) huwden op 16 april 1939. Dit adres was hun toen toekomstige adres.

Stationssingel 44 – Café De Kroon
In 1948 was hier Café De Kroon gevestigd. De Rotterdamse afdeling van de Joodse jeugdfederatie hield hier op 7 maart van dat jaar een districtsdag.

Stationssingel 47a – gezin Levie – Van Leeuwen
Hier woonden in het begin van de oorlog het gezin Levie – Van Leeuwen. Dit waren vertegenwoordiger Wolf Levie (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Carolina van Leeuwen (Rotterdam, – Auschwitz, ). Zij kregen drie kinderen; Marcus (Rotterdam, 4 mei 1904), Alida (Rotterdam, 10 juni 1905) en Roosje (Rotterdam, – Auschwitz, ). Wolf en Carolina woonden vlak na hun trouwen op de Katshoek 27.

 

 

bron:
De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 35, 1939, no 12, 24-03-1939. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005447064:00001

Siegmund Elze, “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 23-01-1942, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318302:mpeg21:p009
EENHEID EN „DE” JOODSCHE JEUGDKRING.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 04-12-1931, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874729:mpeg21:p012
Familiebericht Seyffers Frenkel. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-01-1934, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874880:mpeg21:p006
Familiebericht Salomon Frenkel. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-06-1940, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858237:mpeg21:p008
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Seijffers (geraadpleegd 18 juli 2021)
Familiebericht Laufer,  “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-11-1947, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873387:mpeg21:p007
waker, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 61, 1930, no 21, 23-05-1930. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426021:00001
Stadsarchief Rotterdam, Simon Hijman, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-211, pagina 229865
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Hijman (geraadpleegd 19 juli 2021)

illustratie:
Siegmund Elze, “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 23-01-1942, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318302:mpeg21:p009

Familiebericht Salomon Frenkel. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-06-1940, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858237:mpeg21:p008

gepubliceerd:
19 juli 2021

laatst bijgewerkt:
8 februari 2024