Trouwsteeg (Zandstraatbuurt)

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, IX-3111-02-2 In de Trouwsteeg naar de Westewagenstraat toe, uit het westen gezien. Henri Berssenbrugge, 1908. toegangsnummer 4113, Collectie Henri Berssenbrugge

De Trouwsteeg liep parallel aan de Halvemaanstraat en de Korte Wagenstraat en ging van de Zandstraat naar de Weste Wagenstraat. De Trouwsteeg was een smalle slop en alles waar de Zandstraatbuurt bekend om was kon je er in 1895 vinden. Er was een danshuis, een populaire locatie voor de bevolking van Rotterdam, Van der Meer en Schoep zat er op 4ab in 1922, er woonden meisjes op kamers die gefrequenteerd werden door de zeelieden. Het was een straat met een lach en een traan en zelfs met ongelukken die de krant haalden.

Zo viel op 20 september 1906 de toen zevenjarige Cornelia van Gelderen van het portaal op de eerste verdieping van het huis op 21. Ze had een hoofdwond en kneuzingen aan beide knieën, men bracht haar naar het ziekenhuis voor heelkundige hulp.
Met de sloop van een deel van de buurt voor het stadhuis werd ook een deel van de Trouwsteeg gesloopt. Niet alles, want voor de oorlog kon de boksschool van Bram Sanders zich er nog vestigen.

Duur avondje
Een voorbeeld van de prostitutie in deze steeg werd gevonden in het Nieuwsblad van het Noorden van 6 november 1895. Een schipper, liggende met zijn schip in Delft, deel toen aangifte tegen een vrouw die hem meetroonde naar de Trouwsteeg waar zij een portefeuille met ƒ 700,– ontvreemde. De vrouw werd gearresteerd, het geld bleek verdwenen. Er kon bij huiszoeking slechts een bedrag van ƒ 10,– gevonden worden.

Trouwsteeg 3 – L. Walvisch
In 1911 was koopman L. Walvisch op dit adres gevestigd.

Stadsarchief Rotterdam, beeldbank, 1986-584 Boksschool Bram Sanders aan de Trouwsteeg. Staand v.l.n.r.: Arie Valk, Bram Sanders, onbekend, L. Zurel, Nico Zandbergen en Jaap Coster. Zittend v.l.n.r.: Nelis van de Pluim, Arnold Lagrand en L. Creveld. Datering 1938 toegangsnummer 4100

Trouwsteeg 11 – Boksschool Sanders
Op Trouwsteeg 11 was de boksschool van Bram Sanders gevestigd. Er is een foto uit 1938 bewaard gebleven van deze sportschool.

Bram Sanders
Was de eigenaar van de sportschool.

Arnold Lagrand
Arnold (‘Nol’) was van 1936-1946 een bekend vedergewicht bokser. Hij overleed in het begin van de jaren zeventig. Nol had vijf kinderen, waarvan er twee inmiddels (2015) zijn overleden. Volgens de familie verhalen was Nol een ongedurige jongeman op straat, totdat zijn moeder de tip kreeg om hem in te schrijven bij een boksschool om zijn energie in betere kanalen te leiden. Zo kwam hij bij de boksschool van Bram Sanders terecht…

Leon Greenman
De persoon van wie de naam niet is aangegeven werd in augustus 2020 geïdentificeerde als Leon Greenman door E. Martens die Leon kende door een tentoonstelling in de jaren negentig van de vorige eeuw in het voormalige Museum of Jewish Life (onderdeel van Jewish Museum London). Leon schonk zijn spullen aan dit museum.

L. Zurel
Waarschijnlijk Leo Zurel (Amsterdam, 17 maart 1919 – Auschwitz, 30 september 1942). Hij trouwde in 1939 met Sientje Trijtel (Rotterdam, 20 december 1921 – Auschwitz, 30 september 1942).

Jaap Coster
Waarschijnlijk Jacob Coster (Rotterdam, 29 maart 1912 – Auschwitz, 30 september 1942), gehuwd met Belia Meijer (Gorinchem, 27 februari 1917 – Auschwitz, 30 september 1942).

Trouwsteeg 18a-b – pakhuis M. Ossendrijver
In 1911 was het pakhuis van M. Ossendrijver op dit adres gevestigd.

Trouwsteeg 23a – waterstoker M. Ossendrijver
In 1911 was waterstoker M. Ossendrijver op dit adres gevestigd.

Trouwsteeg 23b – Mozes Ossendrijver
Mozes Ossendrijver (Rotterdam, – Auschwitz, ) was de waterstoker die op 23a genoemd wordt. Hij had verschillende beroepen, waaronder bakker en waterstoker. Mozes trouwde met Betje Grootkerk (Rotterdam, – Sobibor, ) op 28 februari 1900. Mozes en Betje kregen de volgende kinderen: Jacob (Rotterdam, – Auschwitz, ), Rosetta (Rotterdam, 1 augustus 1901 – Rotterdam, 28 april 1902) en Sara (Rotterdam, – Auschwitz, ).

Trouwsteeg 24a – borstelmaker M. Clooves
In 1911 was de borstelmakerij van M. Clooves op dit adres gevestigd.

 

Bron:
met dank aan J. van der Spek, betreffende Arnold Lagrand.
Stadsarchief Rotterdam, 3023-55. Adresboeken Rotterdam, 1911; p. 2600. Straten alfabetisch
Mozes Ossendrijver, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-359.
Rosetta Ossendrijver, Stadsarchief Rotterdam, 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, aktenummer 1902.2224

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeldbank, 1986-584 Boksschool Bram Sanders aan de Trouwsteeg. Staand v.l.n.r.: Arie Valk, Bram Sanders, onbekend, L. Zurel, Nico Zandbergen en Jaap Coster. Zittend v.l.n.r.: Nelis van de Pluim, Arnold Lagrand en L. Creveld. Datering 1938 toegangsnummer 4100

gepubliceerd:
6 maart 2016

laatst bijgewerkt:
28 januari 2024