Trouwsteeg (Zandstraatbuurt)

De Trouwsteeg liep parallel aan de Halvemaanstraat en de Korte Wagenstraat en ging van de Zandstraat naar de Weste Wagenstraat.

De Trouwsteeg was een smalle slop en alles waar de Zandstraatbuurt bekend om was kon je er in 1895 vinden. Er was een danshuis, een populaire locatie voor de bevolking van Rotterdam, Van der Meer en Schoep zat er op 4ab in 1922, er woonden meisjes op kamers die gefrequenteerd werden door de zeelieden. Het was een straat met een lach en een traan en zelfs met ongelukken die de krant haalden.
Zo viel op 20 september 1906 de toen zevenjarige Cornelia van Gelderen van het portaal op de eerste verdieping van het huis op 21. Ze had een hoofdwond en kneuzingen aan beide knieën, men bracht haar naar het ziekenhuis voor heelkundige hulp.
Met de sloop van een deel van de buurt voor het stadhuis werd ook een deel van de Trouwsteeg gesloopt. Niet alles, want voor de oorlog kon de boksschool van Bram Sanders zich er nog vestigen.

Duur avondje
Een voorbeeld van de prostitutie in deze steeg werd gevonden in het Nieuwsblad van het Noorden van 6 november 1895. Een schipper, liggende met zijn schip in Delft, deel toen aangifte tegen een vrouw die hem meetroonde naar de Trouwsteeg waar zij een portefeuille met ƒ 700,– ontvreemde. De vrouw werd gearresteerd, het geld bleek verdwenen. Er kon bij huiszoeking slechts een bedrag van ƒ 10,– gevonden worden.

Boksschool Bram Sanders. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4100_1986-584

Boksschool Sanders
Op Trouwsteeg 11 was de boksschool van Bram Sanders gevestigd. Er is een foto uit 1938 bewaard gebleven van deze sportschool.

Bram Sanders
Was de eigenaar van de sportschool.

Arnold Lagrand
Arnold (‘Nol’) was van 1936-1946 een bekend vedergewicht bokser. Hij overleed in het begin van de jaren zeventig. Nol had vijf kinderen, waarvan er twee inmiddels zijn overleden. Volgens de familie verhalen was Nol een ongedurige jongeman op straat, totdat zijn moeder de tip kreeg om hem in te schrijven bij een boksschool om zijn energie in betere kanalen te leiden. Zo kwam hij bij de boksschool van Bram Sanders terecht…

L. Zurel
Waarschijnlijk Leo Zurel (Amsterdam, 17 maart 1919 – Auschwitz, 30 september 1942). Hij trouwde in 1939 met Sientje Trijtel (Rotterdam, 20 december 1921 – Auschwitz, 30 september 1942).

Jaap Coster
Waarschijnlijk Jacob Coster (Rotterdam, 29 maart 1912 – Auschwitz, 30 september 1942), gehuwd met Belia Meijer (Gorinchem, 27 februari 1917 – Auschwitz, 30 september 1942).

Bron:
met dank aan J. van der Spek, betreffende Arnold Lagrand

illustratie:
collectie Stadsarchief Rotterdam, Definitief nummer 1986-584

laatst bijgewerkt:
1 mei 2020