Warmoeziersstraat

Deze straat liep voor het bombardement van mei 1940 van de Kortebrantstraat naar de Goudseweg. Ze vormde een onderdeel van het vroegere lanengebied ten noorden van de Goudsesingel. De Warmoezierslaan, die door de gemeente in 1863 van de eigenaars was overgenomen, dankte haar naam aan de vele warmoezerijen (groentetelers), die men hier vroeger aantrof. Reeds in het midden van de 18e eeuw wordt de naam genoemd. Bij bovengenoemd besluit werd de benaming laan in straat veranderd. Bij besluit B. 21 april 1942 werd de naam ingetrokken.

Warmoeziersstraat 109 – 111
In de jaren dertig was hier de broodfabriek “Hofdijk” gevestigd.  Deze fabriek leverde ook brood ORT.

laatst bijgewerkt:
8 september 2019