Warmoeziersstraat

Stadsarchief Rotterdam, collectie Beeld en Geluid, Foto FD-12461 Opname van de Warmoeziersstraat, hoek Jonker Fransstraat, versierd t.g.v. het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het opschrift luidt: Ook Indië leeft mee 1898-1938. Op de achtergrond de Bosjeskerk. Augustus/september 1938.

Deze straat liep voor het bombardement van mei 1940 van de Kortebrantstraat naar de Goudseweg. Ze vormde een onderdeel van het vroegere lanengebied ten noorden van de Goudsesingel. De Warmoezierslaan, die door de gemeente in 1863 van de eigenaars was overgenomen, dankte haar naam aan de vele warmoezerijen (groentetelers), die men hier vroeger aantrof. Reeds in het midden van de 18e eeuw wordt de naam genoemd. Bij bovengenoemd besluit werd de benaming laan in straat veranderd. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 1942 werd de naam ingetrokken.

Warmoeziersstraat 37 – gezin Glas
De heer Glas en zijn echtgenote woonden op dit adres in 1917 en zegenrijk nieuwjaar.

Warmoeziersstraat 37-39 – Eierveiling
In 1939 was hier de eierveiling van de heer Theunis Wijbe Poolman gevestigd.

Warmoeziersstraat 62-1 – Leon Gokkes en Alida Stern
Op 8 mei 1909 waren behanger Leon (Lion) Gokkes (Blokzijl, 18 juli 1859) en Alida (Johanna) Stern (Wageningen, 10 april 1862) 25 jaar getrouwd. Ze werden in de krant daarmee gefeliciteerd door hun kinderen Jacob (Amsterdam, – Auschwitz, ), Alida (Amsterdam, – Auschwitz, ), Levie (Amsterdam, 30 april 1890 – Heerlen, 22 november 1910), Maurits (Amsterdam, – Londen, ) en Jozef (Amsterdam, 21 oktober 1899). Levie komt niet voor op de gezinskaart in Rotterdam, wel op die in Amsterdam. De laatste kaart laat ook zien dat Leon en Alida nog een zoon Ruben (Amsterdam, 29 november 1892 – Amsterdam, 19 december 1892) en een dochter Elisabeth (Amsterdam, 6 augustus 1894) hadden.

Warmoeziersstraat 109 – 111
In de jaren dertig was hier de broodfabriek “Hofdijk” gevestigd.  Deze fabriek leverde ook brood ORT.

Warmoeziersstraat 115 – P. Mozes
De heer P. Mozes was in 1893 de vervaardiger van een thoramantel die werd geschonken door de weduwe M. Uitdentuinen aan de synagoge te Dordrecht.

 

bron:
“Binnenland – Mozes.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1893/10/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 17-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566045:mpeg21:p00005
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1909/04/30 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 17-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872689:mpeg21:p006
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1917/09/14 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 17-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:p014
“MUZIEK-KRONIEK. (eierveiling)”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1939/05/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 17-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577010:mpeg21:p00006
Stadsarchief Rotterdam, Gokkes, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-152, paginanummer 160836
Stadsarchief Amsterdam, Gokkes, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 79

Illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, Beeld en Geluid, toegangsnummer 4100, FD-12461 Opname van de Warmoeziersstraat, hoek Jonker Fransstraat, versierd t.g.v. het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het opschrift luidt: Ook Indië leeft mee 1898-1938. Op de achtergrond de Bosjeskerk. augustus/september 1938

gepubliceerd:
28 november 2016

laatst bijgewerkt:
17 mei 2021