werkkamp Kremboong

locatie KremboongKremboong was een kamp dat door de Nederlandse regering in de dertiger jaren was gebouwd als werkverruimingsmaatregel. Dit bestond meestal uit ontginning en bosaanplant, vandaar ook dat veel van deze kampen in Overijssel en Drenthe te vinden waren. Bij het uitbreken van de Tweede  Wereldoorlog namen de Duitsers deze kampen over. In de eerste jaren van deze kampen verdwenen de arbeiders in deze kampen naar Duitsland, voor de Arbeitseinsatz.

Vanaf januari 1942 werden werkloze Joodse mannen opgeroepen om in deze kampen te werken. Veel Joodse mannen waren inmiddels werkloos, onder meer door het ambtenarenverbod. Het mes sneed aan twee kanten. Men kon deze mannen scheiden van hun families, waardoor de achtergebleven families bleven waar ze waren en niet in onderduik gingen en men had de arbeidskrachten. Kremboong lag vlakbij Hoogeveen en de gevangen moesten daar de heide ontginnen. Het kamp werd gebruikt tot de nacht van 2 op 3 oktober 1942. Dit kamp, en tevens de andere Drentse kampen, werden toen ontruimd en de gevangen naar Westerbork overgebracht. Vanuit Westerbork werd iedereen op transport gesteld, voor de meesten eindigde dit in de vernietigingskampen.

gepubliceerd:
28 februari 2016

laatst bijgewerkt:
18 juni 2023