75 jaar synagoge Dordrecht – een woord van den Burgemeester

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

Een woord van den burgemeester
Het was mij bijzonder aangenaam van de redactie van het Nieuw Israëlietisch Weekblad een uitnodiging te krijgen, om een enkel woord te schrijven, ter gelegenheid van het feestelijk herdenken van het 75-jarig bestaan der synagoge alhier. Bij dit herdenken gaat het uiteraard niet in de eerste plaats om het gebouw, waar de godsdienstoefeningen der Israëlietische gemeente gehouden worden, maar om die gemeente zelve. Talrijk Is deze gemeente niet, maar desniettemin mag zij op algemene sympathie en waardering van haar medeburgers aanspraak maken.

Gerust mogen wij zeggen, dat wij dit nijvere, rustige en degelijke deel der bevolking niet gaarne zouden missen, ook niet hen daaruit, die een vooraanstaande plaats in onze burgerlijke samenleving innemen. En dan denk Ik in de eerste plaats aan den voorganger der Israëlietische gemeente, den rabbijn S. Dasberg, die zich voornamelijk aan de geestelijke en, waar nodig, ook aan de materiële zorgen zijner gemeenteleden wijdt, maar daarnaast ook in het algemeen maatschappelijk leven een belangrijke rol speelt. Waar plaatselijke commissies gevormd worden, om leniging te bieden aan elders ontstane noden, waar gedenkfeesten gevierd worden, of waar maatschappelijk werk te verrichten valt, daar is de figuur van den heer Dasberg altijd een gaarne gezien medelid, niet alleen als vertegenwoordiger van het Joodsche deel der burgerij, maar ook om zijn voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart.

Pieter Leonard de Gaay Fortman
Pieter Leonard (Leo) de Gaay Fortman (Elden, 17 december 1875 – Epe, 26 juli 1954) was op 21 juli 1898 gehuwd met Eliza ten Broeke (1877-1911) en hertrouwde op 23 december 1924 in Utrecht met Frederika Henriëtte de Ligt (1882-1965). Uit het eerste huwelijk werd een zoon geboren, Nicolaas Adriaan (1899-1947). Leo was burgemeester van Bunschoten en Ridderkerk voor hij op 1 november 1923 dit ambt kreeg in Dordrecht en daar de stad door de crisisjaren loodste. Voor zijn functies als burgemeester had hij een militaire loopbaan bij het KNIL en was Ridder van de militaire Willemsorde. Van 1898 – 1919 was Leo in Nederlands-Indië (Indonesië).
In 1937 waren er kleine economische oplevingen en Leo zag hierin aanleiding om ontslag te nemen.

Moge het de Israëlietische gemeente met haar ganger gegeven zijn, met blijde opgewektheid en kerkeraad en dagelijks bestuur en met haar voordank aan den Allerhoogste over de ontvangen zegeningen, dit diamanten feest van haar synagoge te vieren, In het bewustzijn, dat ook het gemeentebestuur met grote belangstelling in deze gedenkdagen medeleeft.

DE GAAY FORTMAN.

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. II. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p012.
Pieter Leonard de Gaay Fortman, Regionaal Archief Dordrecht, https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/pieter-leonard-de-gaay-fortman/.

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. II. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p012

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
12 augustus 2022