Adolf Samuel van Oven

Dr. Adolph Samuel van Oven studeerde wis- en natuurkunde in Leiden, was rond 1870 leraar aan het gymnasium en aan de H. B. S. te Dordrecht en werd benoemd tot lid van het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Wie was hij?

Adolph werd geboren op 26 oktober 1837 te Den Haag. Op 10 augustus 1870 trouwde hij met de Nederlands-hervormde Anna Antoinette Clasina de Bosson (Dordrecht, 18 juli 1849 – Dordrecht, 8 november 1877). Antoinette en Adolf kregen de volgende kinderen: Abraham (Bram) Adolf (Dordrecht, 19 mei 1871 – Batavia, 19 december 1913), Johanna (Nan) Jacoba (Dordrecht, 24 februari 1873 – Heerlen, 20 januari 1950), Adolf (Dordrecht, 19 augustus 1874 – Dordrecht, 24 maart 1877) en Karel George Willem (Dordrecht, 20 juni 1876 – Dordrecht, 16 april 1878).
Na het overlijden van Antoinette hertrouwde Adolf met de Nederlands-hervormde Susanne Julie van Deventer (Dordrecht, 18 februari 1856) en kreeg met haar de volgende kinderen: Adolf (Dof, Dordrecht, 11 juni 1880 – Leipzig, 10 januari 1945), Julius (Jules) Christiaan (Dordrecht, 17 november 1881 – Leiden, 16 maart 1863) en Conrad (Coen) Theodor (Dordrecht, 21 september 1883 – Amsterdam, 4 mei 1963).

In mei 1892 overleed de conrector van het gymnasium in Dordrecht, Julius Christiaan van Deventer, de vader van Susanne Julie, zijn latere echtgenote. Bij het gecombineerde Joods/hervormde gezin speelt religie geen rol. Adolf had zich na zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig) niet aangesloten bij de geloofsgemeente, Susanne had op achttienjarige leeftijd besloten om geen geloofsbelijdenis te doen. Ze besloten om de kinderen geen religie op te dringen en gingen daarin zover dat zelfs Sinterklaas niet gevierd werd.
Adolph volgde Van Deventer op in het schoolgebouw aan de Nieuwstraat. Het gebouw werd te klein en in 1909 werd een nieuw gebouw geopend aan het Oranjepark. Adolph, inmiddels al 74, legde in 1911 zijn functie neer. Maar nog ging hij niet van een ‘oude dag’ genieten maar wordt de drijvende kracht bij de oprichting van een school voor Middelbaar Technisch Onderwijs in Dordrecht.

De laatste keer dat Van Oven les gaf was op 17 juni 1915. De lessen gingen goed, maar toch liet Van Oven ’s avonds een dokter komen die hem rust voorschreef. Op 17 augustus 1915 overleed Adolph Samuel van Oven.

 

bron:
Adolph Samuel van Oven, Regionaal Archief Dordrecht, 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, inventarisnummer 420.
Adolph Samuel van Oven, Stichting Coen van Oven, https://stichtingcoenvanoven.nl/dr-adolph-samuel-van-oven/ (geraadpleegd 27 juli 2022).
Anna, Familiebericht. “Opregte Haarlemsche Courant”. S.l.], 10-11-1877. Geraadpleegd op Delpher op 27-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000007114:mpeg21:p00004.
Suzanne van Deventer, https://stichtingcoenvanoven.nl/susanne-julie-van-deventer-1856-1935/ (geraadpleegd 4 oktober 2022).
Karel George Willem van Oven, sterfdatum met dank aan J. H. Cohen.

illustratie:
Anna, Familiebericht. “Opregte Haarlemsche Courant”. S.l.], 10-11-1877. Geraadpleegd op Delpher op 27-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000007114:mpeg21:p00004.

gepubliceerd:
4 oktober 2022

laatst bijgewerkt:
5 november 2022