Chaja Belja Korn

In 1905 overleed de driejarige Chaja Belja Korn. Ze was onderweg naar de Verenigde Staten met haar ouders en ze was een van die tienduizenden emigranten die de reis uit Oost-Europa naar de Nieuwe Wereld maakte.

De reis naar de Verenigde Staten vond doorgaans vanuit Rotterdam plaats. Wanneer men vanuit Amsterdam reisde, was het meestal de Koninklijke Hollandse Lloyd die de passage verzorgde, maar die reis ging dan naar Zuid-Amerika. In het Stadsarchief Rotterdam is opgenomen dat op 21 juni 1905 Betsie Korn overleed, twee jaar oud, dochter van Simon Korn en Malke Korn. De geboorte- en woonplaats zijn onbekend. Is Betsie een verbastering van Belja?

Weet u meer over dit verhaal, mail ons.