Elchanan (Egon) Stein

In het schooljaar 1941/1942 werkte Egon Stein (Den Haag, – Sobibor, ) op het Joods Lyceum in Rotterdam, een vanwege de maatregelen van de nazi’s – de Joodse kinderen mochten niet meer naar niet-Joodse scholen – opgerichte school voor de Joodse kinderen uit Rotterdam en omgeving. Egon kwam uit het  religieuze gezin van Benjamin Jacob Stein (Amsterdam, – Sobibor, ) en Jeannette Kattin (Coadjuthen, – Sobibor, ) en was gehuwd met godsdienstonderwijzeres Eslina de Haas (Rotterdam, – Sobibor, ). Zij kregen een dochter Lea (Rotterdam, – Sobibor, ). Egon had twee broers, Joseph (Den Haag, – Sobibor, ) en Alfred (Den Haag, – Sobibor, ). Voor de oorlog woonde het gezin op de Frank van Borselenstraat 11, tijdens de oorlog op de Sonoystraat 15c.

Egon ging in Den Haag naar de lagere school en in Rotterdam naar het Gymnasium Erasmianum. Zijn vader was godsdienstleraar. In de vijfde klas van het gymnasium deed Egon, op zeventienjarige leeftijd, staatsexamen en ging daarna klassieke letteren studeren in Leiden. Daar haalde hij zijn kandidaats- en zijn doctoraal examen. In de periode van zijn opleiding gaf Egon privé-les en liep stage op het Gymnasium Erasmianum. Op 21 oktober 1937 promoveerde Egon met het proefschrift De woordenkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus. In de schooljaren 1938, 1939 en 1940 had Egon een tijdelijke betrekking op de gymnasia van Breda en Dordrecht.

Het uitbreken van de oorlog zorgde er in Breda voor dat een deel van de bevolking naar België vluchtte, ook Egon ging die kant op. Na de capitulatie keerde hij terug. Hij verloor zijn betrekking door de anti-Joodse maatregelen en kreeg een aanstelling bij het Joods Lyceum, waar hij docent Oude Talen en geschiedenis ging geven. Hij was een geestdriftig leraar die zijn leerlingen wist te boeien en te enthousiasmeren. Hij was bijzonder veelzijdig. De kaart van de Joodse Raad geeft aan welke papieren hij bezat: leraar bij het hoofdbestuur van de agoeda, jeugdwerk, doctor klassieke letteren latijn, Grieks, geschiedenis, Duit, Frans, Engels, Italiaans, voorzanger, volledig geschoold oratorium en liederzanger en reisleider van de Nederlandse Reisvereniging.

Op 23 april 1943 moest Elchanan met zijn gezin naar Kamp Vught. Volgens de gegeven van dat kamp stond Egon met vrouw en kind op de Barneveld-lijst en zou daarmee voorlopig van deportatie zijn uitgesloten. Maar op 6 juni 1943 gingen Eslina en Lea op transport naar Westerbork, het beruchte ‘kindertransport’. Elchanan bleef achter en ging op 2 juli 1943 naar Westerbork.

 

bron:
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Stein (geraadpleegd 21 juni 2021)
Gemeentearchief Den Haag, Elchanan Stein, 0354-01 Haagse bevolkingsregisters , inventarisnummer 1660.
Westerborkportretten, Elchanan Stein via https://westerborkportretten.nl/westerborkportretten/elchanan-stein (geraadpleegd 21 juni 2021)
kampadministratie Vught, Eslina Stein – de Haas, via Arolsen Archives, 410632
kampadministratie Vught, Elchanan Stein, via Arolsen Archives, 410628
Kaart Joodse Raad Elchanan Stein via Arolsen Archives, 130380092
AGOEDAS JISROEIL.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 06-11-1931, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586036:mpeg21:p00006
KUNST EN LETTEREN Muziekavond door Jonge Musici in het Gemeentemuseum. “Haagsche courant”. ‘s-Gravenhage, 06-02-1937. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000149195:mpeg21:p007

illustraties:
AGOEDAS JISROEIL.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 06-11-1931, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586036:mpeg21:p00006
KUNST EN LETTEREN Muziekavond door Jonge Musici in het Gemeentemuseum. “Haagsche courant”. ‘s-Gravenhage, 06-02-1937. Geraadpleegd op Delpher op 21-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000149195:mpeg21:p007

gepubliceerd:
21 juni 2021

laatst bijgewerkt:
10 februari 2024