Joods Lyceum – Speelmanstraat

Speelmanstraat resten school. 2e helft mei 1940. Collectie Stadsarchief Rotterdam 4100_1995-484-11

Met ingang van 1 september 1941 mochten de Joodse leerlingen niet meer naar de school waar ze op zaten, maar werden ze door de bezetter verplicht om naar voor dit doel opgerichte Joodse scholen te gaan.
Op de Speelmanstraat werd in een gebouw, waarvan de bovenverdieping was weggebombardeerd (foto), een Joodsch Lyceum opgericht.
Door de burgemeester werden de volgende personen benoemd aan deze school:
dr. S. Wijnberg – tijdelijk rector, M. Winkel – Duits, S. S. Noach – Frans, H. de Beer – Frans, I. Spanjar – lichamelijke oefening, E. Sanders – handelswetenschappen, J .Brandel – wis-, natuur- en werktuigkunde, dr. M. van Rees – geschiedenis, staathuishoudkunde en staatsinrichting, Mr. E. Hamburger – Engels, M. H. Pool – Nederlands, J. Ph. van Praag – klassieke talen, dr. E. Stein – scheikunde, dr. S. Wijnberg – scheikunde, dr. J. J. Vleeshouwer – plant- en dierkunde, dr. E. A. M. Speijer – aardrijkskunde en J. G. Gotlieb.

De rector
De tijdelijk rector, Simon Wijnberg, was leraar klassieke talen op het Rotterdams Lyceum. Hij was Joods en werd daar door rector Schrijver ontslagen. Daarna was hij een tijd werkloos. Toen echter de aparte Joodse scholen werden opgericht werd Wijnberg daar benoemd tot rector. Dat heeft geduurd tot maart 1943, toen waren alle Joden afgevoerd of ondergedoken.
Wijnberg werd geplaatst op de lijst Frederiks. Op deze lijst stonden vooraanstaande Joden en zij gingen naar huize De Biezen in Barneveld. Daar bleef Simon Wijnberg met zijn gezin tot september 1943, waarna zij naar Westerbork werden overgebracht. In Westerbork zat de Barneveldgroep in een aparte barak waar ze een jaar bleven om in september 1944 naar Theresienstadt te worden gedeporteerd. Een groot deel van de Barneveldgroep ging naar Zwitserland, waaronder ook Wijnberg met zijn gezin. Daar kwam het gezin in februari 1945 aan.

bron:
Rotterdams Nieuwsblad 11 dec 1941,
geschiedenisvanzuidholland.nl.

laatst bijgewerkt:
4 september 2019