Eroev in Rotterdam

Tijdens Sjabbat mogen geen goederen vervoerd worden. Dat is een duidelijke regel, maar binnenshuis mag dit wel. Deze regel werd al tijdens de middeleeuwen versoepeld en toen werd bepaald dat stadsmuren of water als grens gezien konden worden. Binnen de stad mochten tijdens Sjabbat wel goederen vervoerd worden, daarbuiten niet. Men kan het gebied van de eroev dus zien als de verlengde huiskamer. In Amsterdam was en is er een eroev, maar ook Rotterdam heeft een eroev gekend en in 1939 werd deze hersteld. Hoe de grenzen lagen staat in onderstaan artikel uit 1939.

DRAGEN OP SJABBOS
In vroegere jaren was het ook in Rotterdam door middel van een Eiroew geoorloofd, om op Sjabbos binnen zekere grenzen op straat te dragen. Door gewijzigde omstandigheden was dit echter reeds langen tijd niet meer het geval.
De aanleg van de Ceintuurbaan en het graven van het Noorderkanaal waren den Opperrabbijn aanleiding om na te gaan, hoe in het grootste deel der stad het dragen op Sjabbos door een Eiroew weer te veroorloven was.
Dankzij de medewerking van verschillende zijden, waaronder ook van B. en W., kon dezer dagen door den Opperrabbijn dan een Eiroew gelegd worden voor het gebied binnen de volgenden grenzen:
Van Station Maas naar het Oosten langs de spoorbaan (Ceintuurbaan), om de Kralinger Hout en den Terbregschen weg tot het kruispunt van de Rotte met het Noorderkanaal, Noorderkanaal, Schiekanaal; in het Westen van het kruispunt Schiekanaal — Delfshavensche Schie langs Aelbrechtskade, Aelbrechtskolk 0.Z., Voorhaven 0.Z., Schiemond O.Z. In het Zuiden loopt de grens langs de Nieuwe Maas en de Koningshaven, zoodat dus ook het Noordereiland binnen het gesloten gebied valt. Daarentegen vallen Rotterdam-Zuid, Hlllegersberg, Overschie en Spangen buiten de grenzen van dit gebied.

 

bron:
“DRAGEN OP SJABBOS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-05-1939. Geraadpleegd op Delpher op 07-10-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874572:mpeg21:a0162
www.joodsamsterdam.nl, lemma eroev (geraadpleegd 7 oktober 2018)

gepubliceerd:
7 oktober 2017

laatst bijgewerkt:
13 december 2021