Gedempte Bierhaven

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-2007-544 Bierhaven uit het zuiden gezien. Links de Oranjestraat en op de achtergrond de Wijnhaven. 1878 – 1887. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

Na demping van de Bierhaven in 1898 werd de naam Gedempte Bierhaven. De oorspronkelijke Bierhaven lag ter plaatse van de huidige Jufferstraat. Nadat deze haven gegraven was, werden in mei 1614 de erven aan de oost- en westzijde uitgegeven. De naam Bierhaven komt reeds kort na dat jaar voor.  In de eerste helft van de zeventiende eeuw kwam ook de naam Schijtebotershaven voor, naar kapitein Gillis Gillisz., bijgenaamd ‘Schijteboter’, eigenaar van enige huizen en erven aan de haven. Nadat de haven in 1898 was gedempt ontving deze de naam Gedempte Bierhaven. Oostelijk van de haven werd in het begin van de zeventiende eeuw een straat aangelegd, die onder de naam Bierstraat bekend werd. In de middeleeuwen waren op volgorde de haringvangst, het lakenweven en bierbrouwen de belangrijkste bronnen van inkomsten.

Bierhaven 9 – E. Walg
In 1931 woonde E. Walg op dit adres en hij was secretaris van het Centraal Comité Joodsche Sportdagen 1931 van de sportvereniging Zaoth.

Bierhaven 21 – boekhandel Hamburg
Tot 7 juni 1896 was hier boekhandel Hamburg gevestigd en in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen vroeg deze boekhandel Hebreeuwse boeken te koop.

Bierhaven 23 – Salomonson Wolfsbergen & Co.
Dit bedrijf was hier in 1885 gevestigd en leverde onder andere onspringbare gas- en petroleumglazen. De zaak was tevens gevestigd op Glashaven 25.

Bierhaven 39 – huwelijksinzegening
Op 4 juni 1911 werd op dit adres het huwelijk tussen Maurits (Moses) van Bueren (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Roza Toronczik (Den Haag, – Auschwitz, ) ingezegend. Maurits en Roza kregen drie kinderen;  Isaac (Rotterdam, – Schoppinitz, ), Eleonora (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Menko (Rotterdam, – Schoppinitz, ). In 1928 vertrok het gezin uit Rotterdam en ten tijde van de oorlog woonden Maurits en Roza op de Westvlietweg 34 in Leidschendam.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, Straatnamendatabase (algemene informatie).
“Rotterdam, Zaoth.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1931/01/02 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578106:mpeg21:p00002
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 30 oktober 1885. Salomonson. Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005401042:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 5 juni 1896. Boekhandel Hamburg. Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408023:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 1 juni 1911, Bueren Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418127:00001
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Bueren (geraadpleegd 15 mei 2021)

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-2007-544 Bierhaven uit het zuiden gezien. Links de Oranjestraat en op de achtergrond de Wijnhaven. 1878 – 1887. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 30 oktober 1885. Salomonson. Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005401042:00001
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 1 juni 1911, Bueren Geraadpleegd op Delpher op 15-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418127:00001

gepubliceerd:
15 mei 2021

laatst bijgewerkt:
16 mei 2021